Zařizujeme kuchyni


KuchynÄ› je zkrátka takové kongresové centrum bytu. Dá se říci, že se sem vÅ¡ichni rádi podívají a nÄ›kolik za den ji navÅ¡tíví. AÄkoliv nÄ›kdy je to za pouhým úÄelem kontroly malé chladící skříňky, které se říká lednice. NicménÄ› i zde se dá vytvářet takzvaný teambuilding. U velkého nebo i malého jídelního stolu se kují různé pikle nebo je to skvÄ›lý velký prostor pro deskové hry. AÄkoliv kuchynÄ› je pÅ™edevším místností, kde se vytváří kulinářské výtvory. Dokonce žádná jiná místnost, i když bude krásnÄ› provonÄ›lá skvÄ›lou voňavkou, nikdy svojí vůní tolik nenaláká osazenstvo na jedno místo, jako právÄ› ona. Zkrátka v tom má dokonalou praxi. Její zařízení musí být praktické a zároveň působit příjemnÄ› a jednoduÅ¡e. Není tÅ™eba zde vytvářet nÄ›jaké složité výmysly, jen vÅ¡e pÄ›knÄ› uspořádat a mnohdy využít prostorů na vestavný nábytek.

trubice

Osvětlení by se nemělo podceňovat

Díky skuteÄnÄ› Å¡iroké působnosti, je tÅ™eba vymyslet a také efektivnÄ› rozmístit jednotlivá svÄ›tla. Bezpochyby jedno centrální svÄ›tlo je nutností, jelikož nám krásnÄ› osvítí celou plochu místnosti. Ale pak jsou místa, kde je tÅ™eba pracovat a tím pádem potÅ™ebujeme daleko jiný svÄ›telný efekt. Pokud bude naÅ¡e pracovní plocha na kuchyňské lince, tak se rozhodnÄ› vyplatí pouvažovat o jasném svítidle, aby se nám dobÅ™e pracovalo i v Å¡eru nebo ve tmÄ›, což se ocení pÅ™edevším v podzimním a zimních mÄ›sících. Zářivka T5 není tak veliká, aby se neveÅ¡la pod urÄený úsek kuchyňské linky. Navíc je skuteÄnÄ› efektivní ve svém svÄ›tle a zároveň úspornosti. Poté se dají rozmístit jeÅ¡tÄ› jiná LED svítidla nebo i LED pásky. AÄ se to nÄ›komu nezdá i pÄ›knÄ› nasvícená kuchynÄ› bude mít svoje kouzlo.

osvětlení kuchyně

Možná si nevíme rady

I to se může stát, ale na vÅ¡echno je lehká pomoc. V případÄ› bezradnosti, jak a co kam umístit, se vyplatí kontaktovat bytového designéra. PÅ™ece jenom jeho zkuÅ¡enosti jsou daleko vÄ›tší, než naÅ¡e a my budeme pÅ™ekvapeni jeho výsledkem, že vlastnÄ› si tuto místnost lehce zamilujeme. A kde se cítíme dobÅ™e, tak tam se i dobÅ™e pracuje a to zde skuteÄnÄ› oceníme.