Výkonné autožárovky pro bezpečnější provoz


Na tÄ›chto výše uvedených faktech se shodují mnozí odborníci, kteří se zabývají reálným stavem na naÅ¡ich silnicích. Každý rok zahyne v ÄŒeské republice v souvislosti se silniÄním provozem nÄ›kolik desítek lidí. ÚplnÄ› zbyteÄnÄ› zmaří život a způsobí tím v rodinách psychická traumata, která pak Å™ešíme medikamenty, v tom lepším případÄ› návÅ¡tÄ›vou odborného lékaÅ™e. Vydáváme více financí na léÄbu a toÄíme se v zaÄarovaném kruhu, namísto toho, abychom žili spokojeným životem.
NejÄastÄ›jší příÄinou nehod je nepozornost za volantem, nepÅ™izpůsobení jízdy aktuálním podmínkám, stres a životní těžkosti, které odvádí myÅ¡lenky od řízení, a také Å¡patné osvÄ›tlení silnice a krajnice. Alkohol za volantem a technické potíže způsobí nehody pouze výjimeÄnÄ›.

ford

Dodržujte pravidlo šťastného návratu z vašich cest

Tento slogan mnozí z vás znají. Byl souÄástí socialistické propagandy, ovÅ¡em mÄ›l hlubší význam, než by se mohlo zdát. Zaměříme-li se na komfort Å™idiÄe pÅ™i jízdÄ›, mÄ›li bychom dbát na tÅ™i základní pravidla:

Pohoda pÅ™i jízdÄ› bez rozptylování – je prokázáno, že mobilní telefony, navigace, diskutování s Å™idiÄem, dokonce i autorádio, konzumace potravin pÅ™i jízdÄ›, rozdovádÄ›ní spolujezdci a další formy rozptylování pozornosti vedou k těžkým autonehodám.

OsvÄ›tlení – nejen na silnici, ale i na krajnici pÅ™ed vámi musíte vidÄ›t jako ostříž. NÄ›co jiného je totiž svítit v zastaveném autÄ› a jiná situace je být s ním v pohybu. Se zvyÅ¡ující se rychlostí se snižuje reakÄní doba a pÅ™i Å¡patném osvÄ›tlení to může skonÄit tragicky. Nezapomínejte na výkonné autožárovky od renomovaných výrobců, kteří deklarují jejich životnost a svÄ›telný tok. Na trhu je Å™ada modelů s dobrým pomÄ›rem cena / výkon s lepšími parametry ve srovnání s tÄ›mi vyrábÄ›nými pÅ™ed dvaceti lety.

auto

OdpoÄinek a spánek versus stres – pokud usedáte za volant neodpoÄatí, vystresovaní a nevyspalí, jak to asi může dopadnout? Budete chybovat, dokonce až tak, že se sami podivíte, jak jste mohli nÄ›co takového provést. Nedání pÅ™ednosti v jízdÄ›, riskantní pÅ™edjíždÄ›ní, opoždÄ›né reakce, mikrospánek, to vÅ¡e může způsobit vážnou nehodu.