Kde všude se můžeme setkat s led žárovkami


Základem pro výrobu moderní osvÄ›tlovací techniky, která je spojována s magickým názvem LED, je svÄ›tlo emitující polovodiÄová souÄástka – dioda Light Emitting Diode, zkrácenÄ› tedy LED. Na rozdíl od žhavení wolframového vlákna ve vakuové sklenÄ›né baňce běžné žárovky jde o moderní zdroj svÄ›tla, který dokáže pÅ™eměňovat elektrickou energii na svÄ›telnou se znaÄným výkonem a s minimálními energetickými ztrátami. Zároveň nedochází pÅ™i tomto procesu k vyzaÅ™ování tepelné energie.
Základním segmentem výroby jsou žárovky, led panely, reflektory a pásky a také monitory ve výpoÄetní technice a televizní obrazovky.

bílá žárovka

Podsvícení billboardů, monitorů stolních poÄítaÄů, TV, notebooků, tabletů a smartphonů

Klasickým televizorům již odzvonilo dávno a dnes jsou již souÄástí muzeí, soukromých sbírek a retro stylu. Technologie polovodiÄů plnÄ› ovládla veÅ¡kerý svÄ›t elektroniky. V televizorech se tento typ podsvícení zaÄal poprvé využívat výrobcem Samsung, který již nÄ›kolik let úspěšnÄ› prodával takto vybavené monitory pro stolní poÄítaÄe.
Dnes se ovšem můžete setkat již s mnoha inovacemi v podobě zakřivených obrazovek s vysokým kontrastním poměrem a jasem, s dobrými zobrazovacími úhly, a běžně se diody využívají pro osvětlování venkovních billboardů a velkoplošných obrazovek pro veřejné projekce např. v průběhu MS v ledním hokeji, přenosu dění z Olympijských her apod.

stará žárovka

Teplé nebo studené světlo

Led žárovky se vyrábí v mnoha typech provedení a lze je mimo jiné rozdÄ›lit https://support.apple.com/cs-cz/HT207521 i podle teploty barvy vyzaÅ™ovaného svÄ›tla. Ta je jedním z urÄujících parametrů, podle nichž bychom se mÄ›li řídit pÅ™i jejich nákupu. Chladné bílé, až namodralé svÄ›tlo se spektrálnÄ› pÅ™ibližuje intenzivnímu svÄ›tlu dennímu a podporuje bdÄ›lost, aktivitu, tvoÅ™ivou Äinnost. MÄ›li bychom takové barevné odstíny použít pouze jako pracovní osvÄ›tlení – do kuchyní, dílen, na psací stůl apod. Naopak teplé tóny barev, lehce nažloutlé, jsou ideální do koupelny, ložnice, obývacího pokoje, k jídelnímu stolu, zkrátka vÅ¡ude tam, kde chceme odpoÄívat a relaxovat.