Výbojky mají v osvětlovací technice stále velký význam


RtuÅ¥ové vysokotlaké výbojky – Å™adí se spolu s nízkotlakými trubicemi (zářivkami) k nejstarším typům tÄ›chto výkonných zdrojů svÄ›tla. V polovinÄ› dvacátého století byly hromadnÄ› instalovány do pouliÄních svítidel a s jejich instalací se zaÄalo i v průmyslových komplexech. Z veÅ™ejného osvÄ›tlení byly postupnÄ› stahovány a nahrazovány sodíkovými zdroji, ale dnes se stále využívají v nÄ›kterých odvÄ›tvích průmyslové výroby a v logistice. Jejich výhodou je, že nepotÅ™ebují ke své Äinnosti startér, ale pouze pÅ™edÅ™adník, ovÅ¡em nejsou tak výkonné, jako napÅ™. sodíkové výbojky. Mohou se využít i jako zdroje UV záření k desinfekÄním úÄelům a jejich znaÄnou pÅ™edností je nízká poÅ™izovací cena.sodíkové výbojky podél silnice
Halogenidy – slouÄeniny jódu a bromu patří do skupiny tzv. halogenových prvků, a jestliže budou reagovat s dalšími kovovými Äi nekovovými prvky, vznikají halogenidy. Tento jev se stal podnÄ›tem pro výrobu dalších typů výkonného osvÄ›tlení, které v souÄasné dobÄ› tvoří významný segment osvÄ›tlovací techniky. Metalhalogenidová výbojka Lightpark se výbornÄ› uplatní vÅ¡ude tam, kde je žádoucí co nejvyšší index podání barev, tedy co nejvÄ›rnÄ›jší zobrazení povrchu pÅ™edmÄ›tů, jak ve skuteÄnosti vypadají. Pokud bychom mÄ›li namátkou uvést místa, kde se tato svítidla instalují, jsou to pÅ™evážnÄ› sportovní areály a obchodní centra s parkovacími plochami a vestibuly. Bez tÄ›chto zdrojů bychom také nemohli sledovat jakékoli dÄ›ní na televizní obrazovce ve veÄerních a noÄních hodinách z různých sportovních, spoleÄenských a kulturních https://www.databazeknih.cz/knihy/abc-kulturnich-pamatek-ceskoslovenska-173249 akcí a mítinků.sodíková výbojka v pouliÄní lampÄ›
NejrozšířenÄ›jší sodík – vysokotlaké sodíkové výbojky jsou stále nejvíce rozšířeným typem výbojkového osvÄ›tlení, v pÅ™evážné vÄ›tÅ¡inÄ› je naleznete v každé ulici a podél vÅ¡ech osvÄ›tlených silnic, a to ze dvou důvodů: vykazují velmi nízké náklady na pořízení a provoz a jsou dosud nejvýkonnÄ›jším svítidlem, které v pouliÄních lampách lze vůbec provozovat.