Elektřina až do zásuvek


Než si na chyták odpovíme, řekneme si, že elektřina vzniká v elektrárně, kde ji vyrobíme a pak putuje dlouhou cestou až k nám do domu a do zásuvky, kde už nám slouží pro nějaké přístroje.
Kdybychom vyrobili elektriku o té síle, co ji máme doma, tak se k nám prostě nedostane. Proto se vyrábí silnější, aby se pak v různých úpravnách její síla snížila a mohla doputovat na kýžená místa.Vysoké napětí
Jistě jste si všimli, že píši o síle, nikoli o Voltech, Wattech, nebo Ampérech. A tím se dostáváme k otázce v perexu.
Elektrikář to odhalil samozÅ™ejmÄ› ihned, ale vÄ›tÅ¡ina lidí siplete napÄ›tí a proud. A to je velká chyba. Jen struÄnÄ›, napÄ›tí je udáváno ve Voltech, proud je udáván Ampérech. Proud je to, co může zabíjet. Volty ne.
Nuže, vyrobená elektÅ™ina, tedy elektrony se zaÄnou pohybovat a obraznÄ› putují s raneÄky na zádech k nám. Po výrobÄ› vychází elektÅ™ina do prvních drátů 1739× silnÄ›jší, než máme doma. To proto, že dráty si po cestÄ› hodnÄ› „ukousnou“ takže v nich je 400 kV.Montáž zásuvky
Po cestÄ› potkají různé trafostanice, kde se to vÅ¡echno musí upravit tak, aby nám nevyhoÅ™elo obydlí. Což by nemÄ›lo, protože mámejistiÄe. A ty mají pod kontrolou tu neviditelnou sílu, která nám posléze roztoÄí vrtule vÄ›tráku. Například.
Proto je dobré si obÄas kontrolovat stav zásuvek jako takový, protože vÄ›kem se pÅ™ece jen může stát ledacos. Pokud jeÅ¡tÄ› narazíte na ty úplnÄ› staré, z Äerného bakelitu a kulaté, rychle je vyhoÄte a dejte nové, protožerevizní technik, kdyby je vidÄ›l tak by asi dostal psotník. Vy si kupte nové, nejlépe zásuvky Schneider http://www.kurzy.cz/akcie-eu/schneider-electric-7838/historie/czk/ lightpark, a ty už technika nechají zcela v klidu. I on ví, že jde o renomovanou znaÄku a že tento výrobce má vÅ¡echny parametry, které mít má. Takže revize pro případný certifikát například pojiÅ¡Å¥ovnÄ› se odbude rychle a bez potíží. Pamatujte, jedinÄ›zásuvky Schneider jsou zárukou bezproblémového chodu domácnost jako celku.