Úpadek není ostuda


Do nepříjemné situace se může dostat každý z nás! NÄ›kdy nemusíme být ani přímými úÄastníky zájezdu! StaÄí, pokud uvěříme a ruÄíme! RuÄíme rodinÄ›, kamarádovi, prostÄ› chceme pomoci. Ten, kdo sliboval, pÅ™estane platit a my jsme jako ruÄitel atakováni bankou, nebo což je jeÅ¡tÄ› horší nebankovní spoleÄností. Pořád nechápeme, jak se to mohlo stát, jak ten, komu jsme věřili, tak zklamal. Pokud se jedná o menší finanÄní zatížení, jeÅ¡tÄ› je to možno Å™eÅ¡it vlastními silami, ale pokud figurujeme na nÄ›kolika smlouvách jako ten druhý, těžko zvládneme splácet nÄ›co, co jsme si nevybrali. I pokud budeme celou záležitost odkládat, snažit se odvolávat na to, že to ne my, nebude nám to nic platné, úpadek je nevyhnutelný!

I pro tyhle případy

PostaÄí, když se ozvete na naÅ¡e kontaktní Äíslo! Probereme s vámi veÅ¡keré okolnosti, které vás do téhle situace dostali a zjistíme, jestli se ve vaÅ¡em případÄ› opravdu jedná o takovou míru zadlužení, aby soud váš návrh pÅ™ijal bez výhrad! AÅ¥ se vám to líbí, nebo ne, je to asi jediná možnost už tak prakticky bezvýchodné situace!