Umíte si v autě vyměnit autožárovku?


Víte, kam ve vaÅ¡em vozidle patří žárovka h4? Pokud ano, pak jistÄ› patříte k tÄ›m zodpovÄ›dným Å™idiÄům, kteří si umí nejen vybrat tu pravou autožárovku, ale také ji umí svépomocí vymÄ›nit. NÄ›co takového by mÄ›lo být samozÅ™ejmostí, nicménÄ› ruku na srdce, mnoho Å™idiÄů spoléhá spíše na služby autoservisů, aÅ¥ už jde o cokoli.

pÅ™ední svÄ›tlo Äerného auta

Autožárovky patří k povinné výbavÄ› vÅ¡ech automobilů. A není se Äemu divit, vždyÅ¥ dobrá viditelnost je pro bezpeÄný pohyb na silnici naprosto zásadní. Takže když vám žárovka praskne, mÄ›li byste ji umÄ›t neprodlenÄ› svépomocí vymÄ›nit. RozhodnÄ› se nemůžete spoléhat na to, že za bílého dne vám ani s prasklou žárovkou nic nehrozí – poÄasí se může neÄekanÄ› zmÄ›nit.

Kde všude se v autě nacházejí autožárovky?

Autožárovek je ve vozidle pomÄ›rnÄ› znaÄné množství. Najdete je nejen v pÅ™edních svÄ›tlometech, ale také v zadních svÄ›tlech, a samozÅ™ejmÄ› na palubní desce. Správná orientace ve vÅ¡ech možných typech autožárovek proto vyžaduje urÄitou míru cviku.
noÄní jízda z pohledu Å™idiÄe

Jak důležité jsou přední světlomety?

Pokud jde o pÅ™ední svÄ›tla vaÅ¡eho vozidla, tak to jsou ty styÄné body, na které se pÅ™i pohybu na silnici musíte spolehnout. Ony se starají o to, abyste za jízdy dobÅ™e vidÄ›li, co se dÄ›je pÅ™ed vámi. A také zajiÅ¡tují vaÅ¡i dobrou viditelnost pro ostatní Å™idiÄe, kteří vás míjejí.

Do tÄ›chto svÄ›tel patří buÄ autožárovky h7 anebo starší dvouvláknový typ žárovky h4. Na žárovky h4 narazíte spíše ve starších vozidlech, která nemají oddÄ›lené ovládání dálkových a tlumených svÄ›tel.

Jak správně zvolit autožárovku?

Když víte, jakou konkrétní žárovku potÅ™ebujete, mÄ›li byste se soustÅ™edit na její správný výbÄ›r. Na trhu najdete jak kvalitní tradiÄní znaÄky, na jejichž udané parametry se můžete spolehnout, tak i podezÅ™ele levné nekvalitní výrobky, které mnohdy ani nejsou schválené pro provoz na Äeských silnicích.

Každopádně byste měli vybírat podle jejich svítivosti a životnosti, kterou vám nabízejí.