Proč byly vláknové žárovky staženy z trhu


Co je to vláknová žárovka

OdpovÄ›Ä na tuto otázku je snadná, ale zároveň v sobÄ› ukrývá urÄité podstatné informace, které si Å™ada lidí neuvÄ›domuje. Na otázku, jak taková žárovka vypadá, dokáže odpovÄ›dÄ›t i malé dítÄ›, rozhodující vÅ¡ak je, co se odehrává uvnitÅ™ za proces. Elektrický proud prochází skrze kovové vlákno, nejÄastÄ›ji vyrobené z wolframové slitiny, vlákno je zataveno ve sklenÄ›ném držáku a vlákno i s držákem se nachází uvnitÅ™ baňky se stoprocentním vakuem. Pohyblivé elektrony prochází tenouÄkým, navinutým kovovým drátkem, který zahřívají, a jako zbytkový produkt vzniká svÄ›telné záření.vláknová žárovka E14
Důležité je právÄ› onen výraz „zbytkový“, protože žárovka s vláknem je spíše zdroj tepla, jež vzniká pÅ™emÄ›nou elektrického proudu z 85 procent, pÅ™iÄemž pouhých 15 procent pÅ™ipadá na svÄ›tlo. ÚÄinnost je tedy velmi nízká a zvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› nerentabilní, kdy se ceny elektÅ™iny vyÅ¡plhaly do znaÄné výše.

Náhrada zastaralé technologie

Stejný osud, jako Edisonové žárovky, potkal i žárovky halogenové (s výjimkou do pÅ™edních svÄ›tlometů automobilů), jejich neekonomický provoz dnes nahrazují jiné svÄ›telné zdroje, v domácnostech nejÄastÄ›ji LED diody a kompaktní zářivky. Jsou mnohem výkonnÄ›jší, vykazují nižší spotÅ™ebu elektÅ™iny a mají také delší životnost. Výhodou je také výrazný pokles cen tÄ›chto výrobků, které nejsou sice srovnatelné s vláknovými žárovkami za socialismu, ale rozhodnÄ› nejsou astronomické.svítící vláknová žárovka
Výhodou moderních alternativních zdrojů umÄ›lého svÄ›tla je velmi Å¡iroký výbÄ›r nejrůznÄ›jších tvarů, odstínů barev svÄ›tla, svÄ›telného toku a způsobu provedení. PolovodiÄové souÄástky – diody ve formÄ› LED jsou dnes souÄástí výkonných elektronických Äipů, prodávají se ve formÄ› žárovekLightpark, zářivek, pásků, smÄ›rových bodovek a velkoploÅ¡ných panelů v mnoha designových variantách. Nejsme tedy vázáni pouze na nejznámÄ›jší Edisonův závit E27 a E14, tato svítidla lze instalovat v pÅ™ibližnÄ› patnácti druzích patic, a to jak v interiéru, tak i ve venkovním prostÅ™edí.