Kolik světla je třeba pro bezpečnou jízdu?


Získat Å™idiÄské oprávnÄ›ní je jedna vÄ›c, a stát se dobrým Å™idiÄem je vÄ›c druhá. Ono totiž nejde pouze o to vÄ›dÄ›t, jak se vozidlo ovládá, a jaké u nás platí silniÄní pÅ™edpisy, ale také o to, získat urÄitou míru zkuÅ¡eností, nadhled a schopnost myslet dopÅ™edu. A to se ÄlovÄ›k musí postupnÄ› nauÄit. NicménÄ› jedna z vÄ›cí, které je možné umÄ›t hned, je ovládat péÄi o své vozidlo a umÄ›t si poradit v situacích, kdy dojde k závadÄ›.veÄerní přímÄ›stský provoz.jpg
StaÄí drobnost a může vás to pÅ™ivést do problémů. Například když vám doslouží autožárovka. Za ideálních svÄ›telných podmínek za jasného dne si podobných potíží ani nevÅ¡imnete. OvÅ¡em jakmile svÄ›tla ubude a podmínky se zhorší, může se jednat o rozhodující faktor, na kterém hodnÄ› záleží. Není proto divu, že náhradní sada autožárovek je povinnou výbavou každého vozidla a každý Å™idiÄ by si tak mÄ›l umÄ›t s výmÄ›nou autožárovky poradit.
Nejprve si ovÅ¡em musíte tu správnou led autožárovku Lightpark koupit. Proto musíte znát typ, který ve svém voze máte. Když jde o pÅ™ední svÄ›tla, jedná se o typ H7 anebo o typ H4 – jde o rozdíl mezi jedno a dvou vláknovou žárovkou a o to, zda se vaÅ¡e dálková a potkávací svÄ›tla ovládají oddÄ›lenÄ› Äi nikoli.
Samozřejmě, ve vozidle je autožárovek mnohem více – nesmíme zapomínat ani na zadní světla a palubní desku.pohled do zpětného zrcátka.jpg
Důležitým pravidlem totiž je, že každý Å™idiÄ musí na silnici nejen dobÅ™e vidÄ›t, ale musí být také dobÅ™e vidÄ›n.
K tomu, abyste dobÅ™e vidÄ›li, je nezbytná dobrá svítivost vaÅ¡ich pÅ™edních svÄ›tel. Žárovka musí dosvítit dostateÄnÄ› daleko ve smÄ›ru pÅ™ed vámi, nesmí oslňovat okolní vozidla, a také musí mít dostateÄnou svÄ›telnou intenzitu, abyste vidÄ›li opravdu dobÅ™e. HáÄek je vÅ¡ak v tom, že Äím je vÄ›tší výkon vaší žárovky, tím je kratší její životnost. Záleží proto na každém Å™idiÄi, jaký pomÄ›r zmínÄ›ných parametrů si zvolí. VýbÄ›r na trhu je veliký, a jistÄ› najdete to pravé, co hledáte.