LED autožárovky C5W a W5W do osobních automobilů


PÅ™ed nÄ›kolika lety byl uzákonÄ›n zákaz prodeje vláknových žárovek s Edisonovým závitem jako svÄ›telného zdroje a toto unijní opatÅ™ení se dotklo i halogenových žárovek. Důvodem byla úsporná opatÅ™ení – příliÅ¡ vysoká spotÅ™eba elektrického proudu a souÄasnÄ› nízký svÄ›telný tok, což zvyÅ¡ovalo náklady na provoz osvÄ›tlení nejen v domácnostech, ale i nároky na výrobu elektÅ™iny. Jejich nástupci se staly kompaktní nebo lineární zářivky, případnÄ› výbojky a velmi Å¡iroké spektrum zdrojů s polovodiÄovou technologií LED diod.

provoz na silnici

Zákaz prodeje halogenových žárovek vÅ¡ak nezasáhl automobilový průmysl, kde jsou „halogenky“ stálicí na trhu, a pravdÄ›podobnÄ› zde setrvají i v budoucnu. Díky tomu také velmi pomalu proniká technologie LED diod do této oblasti a prozatím pro běžný silniÄní provoz nejsou homologovány LED žárovky do pÅ™edních svÄ›tlometů, ale pouze doplňkové typy urÄené pro interiér atp.

C5W a C10W

Tento typ rozeznáte na první pohled, sklenÄ›ná baňka je uzavÅ™ena mezi dvÄ›ma kovovými hroty a nevypadá jako klasická žárovka s objímkou a závitem. Je jednou z tÄ›ch, které lze využít jako alternativu v provedení LED, aniž byste poruÅ¡ovali zákon o silniÄním provozu.
NejÄastÄ›ji se využívají pro koncová svÄ›tla, pro osvÄ›tlení registraÄní znaÄky a do interiéru vozu buÄ do zavazadlového prostoru, nebo do kabiny pro pasažéry.
Má velmi nízký příkon, zpravidla 1 – 3 W a obecnÄ› se doporuÄuje nakupovat tyto velmi levné autožárovky od renomovaného výrobce, který je vybavuje UV filtrem. Životnost LED diod je nÄ›kolikanásobnÄ› delší než u vláknových žárovek, pÅ™esahuje desítky tisíc hodin provozu.

provoz na dálnici

W5W

Jedná se o drobnou žároviÄku s nástrÄnou paticí W2,1×9,5d o velmi nízkém příkonu od 1 do 5 W. Lze je zakoupit buÄ v provedení celosklenÄ›ném s wolframovým vláknem, anebo jako LED autožárovku Lightparkv plastovém provedení s jednou výkonnou diodou o příkonu 1W. Používá se v parkovacích svÄ›tlech, pro osvÄ›tlení palubních desek a do interiéru podobnÄ› jako typ C5W.