Kruhová zářivka – významný estetický prvek a zdroj světla


StÅ™edovÄ›k se vyznaÄoval nÄ›kterými typickými znaky a jedním z nich byl velmi omezený technický vývoj. Lidé byli závislí na ÄistÄ› přírodních zdrojích v nezmÄ›nÄ›né podobÄ› a je až s podivem, že plamen ohnÄ› v podobÄ› knotů svíÄek, louÄí a petrolejových lamp vládl svÄ›tu po dlouhá staletí. Teprve objev elektrického proudu a průmyslová revoluce zmÄ›nily lidský život k nepoznání.
První elektrické žárovky se lidé doÄkali v roce 1881, již za pár let se průmyslová výroba sklenÄ›ných banÄ›k s wolframovým vláknem rozjela na plné obrátky a tento svÄ›telný zdroj vládl svÄ›tu déle než jedno celé století. SouběžnÄ› s touto osvÄ›dÄenou technologií se ve vývojových dílnách zaÄaly rodit v principu odliÅ¡né zářivkové trubice. Zatímco sláva starých „Edisonek“ již pohasla, zářivky se doÄkaly vrcholu své slávy teprve nedávno.

osvětlená kuchyně

Zájem o kompaktní a lineární zářivky roste

V dneÅ¡ní dobÄ› digitalizace, miniaturizace a rychlého nástupu polovodiÄů v podobÄ› LED diod se zdá, že o zářivkové osvÄ›tlení klesá zájem, ale to je jen zdánlivý jev. SouÄasné technologické postupy odstranily staré neduhy v podobÄ› ostrého nepříjemného svÄ›tla, krátké životnosti závislé na poÄtu sepnutí a nedostateÄného výbÄ›ru svÄ›telného odstínu a úspěšnÄ› konkurují LED diodovým žárovkám.
Rozmanité tvary – vyrábí se v mnoha různých tvarových variantách, které jsou vhodné i jako dekorativní osvětlení. Oblíbené jsou zejména kruhové zářivky lightpark.cz vhodné jak pro pracoviště – psací stoly a kanceláře, tak i pro intimní svítidla v teplém barevném odstínu.

spirála zářivky

Příjemné barevné podání – dnes není problém vytvoÅ™it luminiscenÄní vrstvu, aby odrážela požadovaný barevný odstín, podstatnou výhodou této technologie je pÅ™edevším vnímání svÄ›telného záření lidským zrakem. Je známo, že je tento zdroj dokonce příjemnÄ›jší než u LED diod, které pracují na jiném principu.
Dlouhá životnost a nízká spotřeba energie – životnost se dnes pohybuje řádově v desítkách tisíc hodin provozu a spotřeba elektřiny je velice nízká, mnohonásobně nižší než u vláknových žárovek.