Kompaktní zářivky se opět těší velkému zájmu


Kompaktní zářivky se dnes oblékají do nového kabátu. Doslova i obraznÄ›. Regály obchodů zaplnily nové tvary sklenÄ›ných trubic a banÄ›k, ale pÅ™edevším jde o zmÄ›ny funkÄní, které na první pohled v obchodech markantní nejsou. Čím se ty souÄasné liší od svých pÅ™edchůdců a proÄ bychom na nÄ› nemÄ›li zanevřít a nechat volný prostor pouze LED diodám, které expandují neuvěřitelnou rychlostí?

zářivka lampiÄky

Volitelná barva svÄ›tla – první vyvíjené typy, které se v naší zemi zaÄaly prodávat již pÅ™ed tÅ™iceti lety, mÄ›ly omezené možnosti, co se týÄe podání barev bílého svÄ›tla. Nebylo zkrátka příliÅ¡ na výbÄ›r a tento koncept se nemÄ›nil Å™adu let. Jedinou výhodou byla úspora energie, ale vzhledem k cenÄ› s pomÄ›rnÄ› dlouhou dobou návratnosti vstupní investice. Dnes můžete volit mezi teplými, neutrálními a chladnými odstíny, naleznete mezi nimi i plnospektrální osvÄ›tlení, které je považováno za nejvíce přínosné po zdravotní stránce.

PÅ™edÅ™adníky – problematické byly i původní pÅ™edÅ™adníky, které pracovaly na principu magnetické indukce. SvÄ›telný zdroj kmital frekvencí 50 Hz, kterou lidské oko dokázalo zaznamenat a působilo ruÅ¡ivÄ›. SouÄasné pÅ™edÅ™adníky jsou elektronické, pracují na řádovÄ› mnohem vyšší frekvenci takÅ™ka nezaznamenatelné.

Delší životnost – Moderní konstrukce luminoforu, napájecího zdroje a pÅ™edÅ™adníku umožnila prodloužit životnost na desítky tisíc hodin. V menší míře ji ovlivňují také poÄty sepnutí. NábÄ›h na plný výkon probíhá mnohem rychleji, řádovÄ› do desítek sekund.
kompaktní zářivka

Zdravotní dopady – mnoho lidí dokáže zaznamenat rozdíl mezi osvětlením prostoru LED diodovými zdroji a kompaktními zářivkami, které pracují na zcela odlišném principu. Jsou to v podstatě výbojky, kde dochází k zapálení plnicí směsi, která sestává z různé kombinace vzácných plynů a některých kovových nebo nekovových prvků. Takto vytvořené umělé světlo je příjemnější, jemnější na rozdíl od LED diod, které působí spíše stroze a chladně.