H7 Osram – to není jen obyčejná autožárovka


Jakou cenu má lidský život? NevyÄíslitelnou. Nelze ji pÅ™evádÄ›t na peníze a vůbec tímto způsobem hodnotit. PÅ™esto si mnohdy neuvÄ›domujeme, že s životem obÄas zbyteÄnÄ› hazardujeme, a že si pÅ™idÄ›láváme komplikace a problémy. PochopitelnÄ› nejvÄ›tší a přímý vliv na kvalitu a délku života má životní styl – stravovací režim, dostatek pohybu, odpoÄinek, spánek atd. Ale velký význam má i cestování a pohyb na veÅ™ejných komunikacích.pravý pÅ™ední svÄ›tlomet.jpg
Každý den vstáváme, odcházíme do zamÄ›stnání nebo do Å¡koly, a vÄ›tÅ¡ina z nás kvůli tomu musí cestovat dopravními prostÅ™edky. Odhaduje se, že jen asi pÄ›t procent lidí v produktivním vÄ›ku dochází na pracoviÅ¡tÄ› pěšky mimo vozovku, a zhruba dvacet procent dÄ›tí, které směřují do Å¡koly. VÅ¡ichni ostatní usedají do autobusu, do vlaku Äi osobního automobilu, a stávají se tím pádem automaticky úÄastníky silniÄního (železniÄního) provozu.
Jakmile se ocitáme uvnitÅ™ dopravního prostÅ™edku, jsme závislí na schopnostech Å™idiÄe a na technickém stavu vozu a jednou z podmínek bezpeÄné jízdy jsou také žárovky v pÅ™edním svÄ›tlometu. ParadoxnÄ› na jejich výbÄ›ru závisí i lidský život, protože Å¡patné osvÄ›tlení může způsobit nehodu, což potvrzují i policejní statistiky.osvÄ›tlený dálniÄní nájezd.jpg

Více svÄ›tla – bezpeÄnÄ›jší jízda

Konstrukce moderních automobilů umožňují zvýšit rychlost a docílit vyšší jízdní dynamiky, než tomu bylo před třiceti lety. Maximální rychlost je sice omezena vyhláškou, ale nikterak omezený není styl jízdy – rychlé předjíždění, zrychlování a brzdění, odhad vzdálenosti atd. S moderním vozem máme zkrátka větší možnosti, než se „starou škodovkou 120 L“.
Měli bychom ovšem také s vyšší jízdní dynamikou zajistit i lepší osvit jízdního pruhu a nespoléhat na standardní halogenové žárovky, které se dnes prodávají se stejnými parametry, jako u zmiňovaných starých škodovek. Vyplatí se vsadit na ověřeného výrobce, kam patří například i autožárovky H7 Osram Lightpark, a zvolit některý typ, co prošel inovací a poskytuje lepší světelné podmínky.