Tohle snad ne


ÄŒlovÄ›ka vždycky zabolí, když si oblíbí nÄ›jakou a vÄ›c a pak se stane to nejhorší, kdy se nÄ›jakým neopatrným pohybem rozbije. Sice nejde o život, pÅ™esto jsou to situace, kdy i možná slziÄka vytryskne, obzvláštÄ› pokud to byla vÄ›c nÄ›jak blízká naÅ¡emu srdci. NÄ›které vÄ›ci se dají jeÅ¡tÄ› opravit a tak budou mít jen nÄ›jakou estetickou jizvu, ale na jiné i pan mistr v oboru by byl krátký. PÅ™esto není jeÅ¡tÄ› nic ztraceno. Možná se nalezne jiné Å™eÅ¡ení. Je tÅ™eba vždy na vÄ›cech hledat to dobré a netopit se ve zbyteÄném zármutku nebo hnÄ›vivosti na druhé. Nikdo takové vÄ›ci neudÄ›lá schválnÄ› a mrzí ho to stejnÄ› jako naÅ¡i osobu.

reflektor

Stará lampiÄka po babiÄce

Je pravdou, že vÄ›ci, které mají nÄ›jakou citovou vazbu, jsou skuteÄnou ztrátou. Pokud by se například rozbila lampiÄka po babiÄce, tak skuteÄnÄ› jeÅ¡tÄ› není nic ztraceno. Pokud nám zůstala objímka a kabel do zásuvky. Tudíž v podstatÄ› to nejpodstatnÄ›jší, co budeme potÅ™ebovat k záchranÄ›. TeÄ můžeme smÄ›le skloubit moderní prvek s historickou hodnotou. Například LED žárovky E27 nám budou pasovat do objímky. Tudíž máme skoro vyhráno, teÄ jeÅ¡tÄ› vymyslet správný kryt a lampiÄka bude sloužit dál. Již jen ten fakt že jsme zapojili moderní technologii svícení je pro nás velkou úsporou v domácnosti. Výhodou LED žárovek je, že jsou dÄ›lané tak, aby nahradily původní klasické žárovky, které jsou nyní již zakázané. HlavnÄ› svým způsobem byly neekonomické.

dvě světla

Šikovné ruce mohou vytvářet jiné hodnoty

V podstatÄ› nemusíme bÄ›hat po obchodech a hledat vhodný kryt nebo nÄ›jaké stínítko. ProÄ nebýt tak trochu kreativní a nezabrousit do oddÄ›lení hobby a tam se podívat po přírodních materiálech jako je dÅ™evo nebo beton Äi jiný prvek. SamozÅ™ejmÄ› můžeme si udÄ›lat i vycházku do lesa a použít dary přírody. VytvoÅ™it pak umÄ›lecké dílo z kůry břízy, dubového polínka nebo proutí nemusí trvat dlouhou dobu. S tavicí pistolí to půjde hravÄ›, pak už jen zafixovat lakem nebo nátÄ›rem a můžeme být na sebe patÅ™iÄnÄ› hrdí.