Tak to je malá nebo velká věda


KaždopádnÄ› se svítidly v bytÄ› se vždy poÄítá, jen mnohdy velmi málo, což je ale naprostá Å¡koda. Moderní technologie pÅ™ináší lidem do domácností nejen úÄel svÄ›tla, to abychom mohli v klidu pracovat i pÅ™i snížené viditelnosti, ale zároveň urÄitou estetiku. Pak můžeme svítidla různÄ› kombinovat, abychom se zde cítili příjemnÄ› a zároveň bezpeÄnÄ›. Na trhu se skuteÄnÄ› vyskytuje dostateÄné množství nabídek, tudíž si skuteÄnÄ› můžeme vybrat od nejlevnÄ›jších, až po originální a také pomÄ›rnÄ› znatelnÄ› drahé kousky. Zde bude hrát hlavní roli pÅ™edevším design. O úsporu se zase hravÄ› postarají LED žárovky Praha, kde si můžeme vybrat vhodnou svítivost a také nesmíme zapomínat na tvar patice, abychom nebyli zbyteÄnÄ› pÅ™ekvapeni, že nám nepasuje do zakoupeného svítidla.

osvětlení knihovny

Každá místnost má svá specifika

Je vcelku logické, že bytová jednotka nebo celý dům se musí nasvítit tak, aby to bylo dobÅ™e provedené. S tímto by se mÄ›lo poÄítat již pÅ™i poÄáteÄní stavbÄ›. Jedno centrální svítidlo je v podstatÄ› málo, když vezmeme v úvahu, že potÅ™ebuje osvítit jen nÄ›jakou Äást. S tím samozÅ™ejmÄ› bude souviset, že svÄ›tlo, které zde bude nainstalované, musí splňovat urÄitá kritéria, pÅ™edevším energetickou spotÅ™ebu jednotlivých svítidel. Je sice pravda, že se hodnÄ› říká, že za komfort si musíme pÅ™iplatit, ale tady toto rÄení není na místÄ›, zde se dá pÅ™i vhodné volbÄ› rozhodnÄ› uÅ¡etÅ™it.

osvětlení kuchyně

Můžeme vpustit do svítidel i barvy

AÄkoliv si můžeme snadno zakoupit barevnou žárovku, tak bude lepší si zvolit sílu barvy podle urÄených parametrů. Barva jako taková, stejnÄ› jako tón a intenzita, dokážou hodnÄ› ovlivnit naÅ¡e chování nebo mají vliv i na psychiku a náladu. Pokud si nevíme rady, kam bychom mohli nejlépe umístit svÄ›tlo podle jeho intenzity jasu, barvy nebo teploty, tak není problém se obrátit na bytového architekta, který poradí kam například umístit panely, bodová svÄ›tla nebo i zářivky, které si také proÅ¡ly svojí inovací. Investici, kterou provedeme do samotného svÄ›tla v bytÄ›, dÄ›láme pÅ™edevším pro naÅ¡e zdraví a to se skuteÄnÄ› nedá vyÄíslit na finanÄní Äástky, na rozdíl od úsporných technologií.