O zářivky je stále zájem, horší je to s tříděním odpadu


Zářivky v mnoha podobách zná lidstvo již desítky let. K nejvÄ›tšímu růstu zájmu veÅ™ejnosti v souvislosti s tÄ›mito svítidly doÅ¡lo na poÄátku 90. let a v souÄasné dobÄ›, dvacet let po pÅ™elomu milénia, nastává další obrat ve zvýšení pozornosti o tyto výrobky. Je to způsobeno dlouhodobým vývojem této technologie, která se zaměřila na prodloužení životnosti, rozšíření sortimentu tvarů a také barev samotného svÄ›telného zdroje. Nejsme nyní zároveň odkázáni na starý typ indukÄního pÅ™edÅ™adníku, který způsoboval nepříjemné blikání a omezoval životnost svítidel poÄtem spínacích cyklů. Závažným problémem vÅ¡ak dnes zůstává recyklace odpadu.

zářivka

Recyklovat ano Äi ne

NejvÄ›tším nepřítelem lidstva je lidstvo samo. PÅ™edevším jeho nezájem podílet se na spoleÄném bohatství, které planeta ZemÄ› nabízí. Problematické lidské vlastnosti, jako je nedostatek zájmu o zpracování odpadu a jeho druhotné využití vedou k tomu, že i v dneÅ¡ní dobÄ› konÄí v kontejnerech se smÄ›sným odpadem vÄ›tÅ¡ina, téměř 80 procent kompaktních zářivek. Paradoxní je ovÅ¡em skuteÄnost, že vÄ›tÅ¡inu materiálu lze druhotnÄ› zpracovat a použít pro výrobu nových výrobků. Bohužel nepomáhá ani osvÄ›ta a Å™ada lidí i pÅ™es tyto informace nehodlá zmÄ›nit k této problematice svůj postoj.

zářivky

Zájem o zářivky na trhu stále roste, uplatnění nachází na mnoha místech

V souÄasné dobÄ› se zpracuje pouze 10 procent vyhozených zářivek, využívají se nejen sklenÄ›né baňky, ale i rtuÅ¥, plast, mosaz, mÄ›Ä, hliník atd. PÅ™itom zájem o prodej tohoto typu osvÄ›tlovací techniky neklesá, spíše naopak. Lineární i kompaktní zářivky, mezi lidmi známé jako „úsporky“, v různých tvarových variacích, jsou dnes vítaným zpestÅ™ením sortimentu zvláštÄ› z hlediska bytového designu. Osazují se do kuchyňských pracovních svítidel, osvÄ›tlují obývací pokoje, ložnice, ale i kanceláře, sklady a exteriér domů, zahrady a přístupové cesty. Jejich výhodou je dlouhá životnost, velmi dobré podání barev svÄ›telného spektra, nízká poÅ™izovací cena a dostateÄnÄ› velká svítivost.