Svítit se musí


OÄ jenom by byl náš život ochuzen, kdyby neexistovalo veÅ™ejné osvÄ›tlení! A oÄ by byl tento navíc i nebezpeÄnÄ›jší!

O co vÅ¡echno bychom jenom byli pÅ™ipraveni a co by nás naopak k naší smůle neminulo, kdyby naÅ¡e ulice zaplavila po západu slunce temnota a až do následujícího svítání na nich nebylo vidÄ›t dost možná ani na krok, to podle toho, zda by byla ÄernoÄerná noc nebo by skýtal trochu toho svÄ›tla aspoň úplnÄ›k!

osvětlená ulice

Co vše bychom si museli odepřít, kdyby chybělo osvětlení takových míst, jako jsou dejme tomu sportoviště!

A kdo ví, kde všude ještě by nám podobné venkovní osvětlení mohlo chybět.

Kdyby byla od veÄera do rána venku tma, byl by notnÄ› omezený poÄet míst, kam by se vyplatilo chodit, a pokud už by nÄ›kdo vyÅ¡el ven, riskoval by nejednou, že se ve tmÄ› hravÄ› zraní nebo bude tÅ™eba pÅ™epaden nÄ›jakým nekalým živlem, pro kterého by byla taková tma naopak ideální. Jak jenom by se venku daÅ™ilo zle dobrým lidem a jak jenom by si tamtéž lebedili kriminálníci, vandalové, nemravové a jim podobní!

A tak je dobře, že už veřejné osvětlení vesměs máme. A komu za něj vyjádřit svůj dík? Kromě lidí, kteří nám ho vymysleli a vybudovali, třeba i sodíkovým výbojkám. Třeba zrovna taková výbojka 400w se nám nejednou stará o to, aby bylo i za tmy jasno.

lampa na ulici

Právě tyto výbojky jsou ideální k osvětlení venkovních prostranství. Použití v exteriérech jim ani v nejmenším nevadí a tyto tak mohou osvětlovat ulice, parky, venkovní sportoviště, prostě všechna místa, jež nás venku obklopují a v nichž není temnota žádoucí.

Tyto sodíkové výbojky se vyznaÄují vysokou úÄinností a monochromatickým žlutým svÄ›tlem, a byÅ¥ jsou využívány jenom omezenÄ›, skýtají nám dobré služby a mají i nejednu pÅ™ednost, jako je tÅ™eba dobrá viditelnost i za husté mlhy, dlouhá životnost, dosahující až dvaceti tisíc hodin, nebo absence přítomnosti nebezpeÄné rtuti, jež je používána ve výbojkách rtuÅ¥ových.

Díky sodíkovým výbojkám tak můžeme mít kdykoliv jasno. Je vám to jasné?