Světlo v pokoji


Ono i to mÄ›lo nÄ›co do sebe. Lidé si zapálili petrolejku a vyprávÄ›li si. NepotÅ™ebovali neustále nÄ›co dÄ›lat, nÄ›co Å™eÅ¡it a nÄ›kam se hnát. Hezky to bylo Å™eÄeno v jednom Äeském filmu. Hrdina je u nÄ›jaké babky na chalupÄ› bez elektriky a ptal se jí, jak tedy v noci svítí. Ta mu Å™ekla, že odjakživa je noc na to, aby se spalo. Bůh to tak zařídil, aby se ve dne pracovalo a když je tma, má se spát. Hezky Å™eÄeno a hezká http://www.hezkahlavicka.cz/ myÅ¡lenka. Nemá smysl zde rozebírat Å¡kodlivost noÄních smÄ›n na fyziÄku a psychickou kondici ÄlovÄ›ka. StejnÄ› to nikdo nebere v potaz. Výmluvy fotbalistů, že se neadaptovali s Äasovým posunem vypadají hodnÄ› legraÄnÄ›, když dÄ›láte dva dny denní, dva dny odpolední a dva dny noÄní. Tomu se kdysi říkalo kolotoÄ a už bych to nechtÄ›l zažít. Tam se nikdo nikoho neptá, zda se stihl adaptovat, naopak vás jeÅ¡tÄ› sekli za neplnÄ›ní norem. No, vidíte a za to vÅ¡e může právÄ› elektrika. VlastnÄ› ani ta ne, ale svÄ›tlo samotné.OsvÄ›tlené byty
Nu, dneÅ¡ní doba je prostÄ› taková, hamty, hamty, a zdraví není podstatné. Tak se chodí na noÄní a dÄ›lá odpoledne, i když už je venku tma jako v pytli.
Ani doma se nespí. PÅ™ijdeme do svého obydlí, stiskneme vypínaÄ a zaÄneme nÄ›co kutit. Nebo vaÅ™it, nebo prostÄ› nÄ›co dÄ›lat. OstatnÄ› od toho pÅ™ece svÄ›tlo a vypínaÄe máme.NoÄní lampa
V zimÄ› bychom se vÅ¡ak bez toho neobeÅ¡li, protože sotva se dovleÄeme z práce, už je tma. Nu a jíst se musí a uklízet také. No, jak kde, nÄ›které domácnosti neuklízí, neb to považují za zbyteÄné, ale to už je jiná pohádka. Takže bereme útokem lednici, utíráme prach, ženuÅ¡ky žehlí prádlo a nesmírnÄ› se vÅ¡ichni těšíme, až zase stiskneme, tentokrát už ne ten prokletý, ale ten milý vypínaÄ a padneme do postele. Tam Äíhá další zákeÅ™ník v podobÄ› noÄní lampy, a láká nás ke Ätení nebo jiné Äinnosti. Nu, proÄ ne, to je schváleno i lékaÅ™i, že by si ÄlovÄ›k pÅ™ed usnutím nÄ›co pÅ™eÄíst mohl. No a pak následuje skuteÄnÄ› poslední klik s vypínaÄem a spánek. Dobrou noc.