Manuál na výměnu žárovky u jednotlivých automobilů


Znáte někoho, kdo navštěvuje autorizovaný servis i při takové prkotině, jako je výměna žárovky. V dřívější době by se možná spoustu lidí při takovém výroku pousmáli, ovšem u dnešních aut už je situace úplně jiná a mnohdy si opravdu bez rukou odborníka neporadíme. Oprava automobilu

Jezdíme autem mnohem ÄastÄ›ji a na delší vzdálenosti než tomu bylo kdysi. A kolegiálnÄ› upozorňujeme protijedoucí Å™idiÄe vždy, když jim svÄ›tlo nesvítí. Ne vÅ¡echny automobily jsou totiž vybaveny systémem, který nás na tuto závadu upozorní. Jenže v dneÅ¡ní dobÄ› je výmÄ›na svÄ›tla u mnoha vozidel Äasto velmi nároÄná a v mnoha případech je to navíc práce pro servis. PojÄme se spoleÄnÄ› podívat, jak „snadno“ vymÄ›nit svÄ›tlo u nÄ›kterých typů automobilů.

Fiat
Jako prvního pÅ™edstavitele tu máme tento italský automobil, který je typický svojí designovou přídí s malými svÄ›tly, které slibují velmi Å¡patnou přístupnost. Jenže právÄ› zde budete velmi pÅ™ekvapeni, ke svÄ›tlům se dostanete velmi snadno a je zde dostatek místa pro manipulaci. Zkuste se v servisu zeptat po speciální h7 žárovce Lightpark, která se vyznaÄuje vÄ›tší svítivostí. Tu starou velmi snadno vysunete i s korektorem. Venku ji už velmi snadno vytáhnete a vymÄ›níte. Zde je asi nejvÄ›tší problém pÅ™i opÄ›tovném nasazení krytu svÄ›tla.
přední světlomet
Kia
Zde už to bude s výmÄ›nou svÄ›tla daleko horší. PÅ™i otevÅ™ení kapoty totiž zjistíte, že je zde daleko ménÄ› místa pro manipulaci. Mezi pojistkovou skříní a svÄ›tlem je opravdu jenom velmi málo místa. Zde se urÄitÄ› vyplatí si pÅ™edem pÅ™eÄíst návod. Jelikož se zde žárovka odjiÅ¡Å¥uje pootoÄením a tento úkon budete muset jeÅ¡tÄ› provádÄ›t s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností poslepu, jelikož na dané místo není vůbec vidÄ›t. Pokud tedy nemáte menší ruku, tak se vám asi výmÄ›na nepodaří, V takovém případÄ› je potÅ™eba sundat nárazník a demontovat celý svÄ›tlomet automobilu. Snadno tak pochopíte, že v takovém případÄ› je lepší odvézt auto do servisu.