Sodíková výbojka je ze zdravotního hlediska v pouličních lampách nejvýhodnější


ProÄ se v ulicích svítí svÄ›tlem žluto oranžové barvy

Dříve tomu tak nebylo, vůbec první výkonné lampy v ulicích mÄ›st a vÄ›tších obcí vydávaly svÄ›tlo bílé, s lehkým zeleným až zeleno modrým nádechem. Å lo o rtuÅ¥ové vysokotlaké výbojky, které vyzaÅ™ují ultrafialové (UV) záření, pÅ™evádÄ›né luminiscenÄní vrstvou uvnitÅ™ sklenÄ›né baňky na viditelné svÄ›tlo. ÄŒasem se vÅ¡ak v laboratořích zaÄaly testovat nové prototypy mnohem výkonnÄ›jších zdrojů, jejichž výhody byly důvodem k náhradÄ› stávajících výbojek, a sice sodíkové výbojky Lightpark.

veÄerní ulice

TÄ›ch důvodů bylo hned nÄ›kolik – plnicím médiem byl sodík, mnohem levnÄ›jší, bezpeÄnÄ›jší a dostupnÄ›jší prvek, nežli rtuÅ¥. Tím se snížily výrobní náklady a nižší byly i náklady na výstavbu veÅ™ejného osvÄ›tlení – snížil se poÄet osvÄ›tlovacích tÄ›les, prodloužila vzdálenost mezi nimi a svůj význam mÄ›la i delší životnost tÄ›chto zdrojů, 10 – 15 tisíc hodin. V té dobÄ› se vÅ¡ak mezi lidmi zaÄaly ozývat první negativnÄ› ladÄ›né ohlasy na jejich nepÅ™irozené oranžové svÄ›tlo, které pÅ™ipomínalo automobilové mlhovky.

pouliÄní svítidla

Oranžová je dobrá

Že je „modrá barva dobrá“, zaznÄ›lo ve skladbÄ› kapely Žlutý pes a málokdo se nad tím pozastavil. Oranžová barva v ulicích už takový ohlas nesklidila, ale neprávem. Jde totiž o ideální barevný odstín, s nímž nedochází k hormonálním zmÄ›nám v lidském organismu, a který tlumí psychické problémy způsobené nespavostí a stresem z vyÄerpání a pÅ™epracování. Jestliže bychom ploÅ¡nÄ› nahradili tyto zdroje svÄ›tla studenÄ›jším odstínem bílé barvy, například lehce namodralým, výraznÄ› by to ovlivnilo tvorbu melatoninu a způsobilo by to prodloužení denního cyklu a znaÄné zdravotní obtíže mnoha lidem, a dokonce i volnÄ› žijícím zvířatům.

NaruÅ¡ení spánkového biorytmu by vedlo ke zvýšení poÄtu násilí a agresivity, depresí a sebevražd a k významnému oslabení imunitního systému, který je v souÄasné dobÄ› nejúÄinnÄ›jší zbraní vůÄi infekÄním chorobám.