Jaký má vypínač typy


VypínaÄpoužívá dennodennÄ› každý z nás, a to tak Äasto, že si již povÄ›tÅ¡inou ani neuvÄ›domujeme, co dÄ›láme. Stal se tak běžnou souÄástí naÅ¡ich životů, že jej bereme za nÄ›co samozÅ™ejmého, nÄ›co, co prakticky nevnímáme, dokud se neporouchá. Není proto divu, že si ani nevÅ¡imneme, kolik nejrůznÄ›jších druhů a typů vypínaÄů existuje. Podívejme se nyní na ty nejběžnÄ›jší.

Tím prvním je klasický pákový typ. Pokud je páka dána na jednu stranu, pak je přístroj zapnutý, na druhou stranu a je vypnutý. Najdeme jej prakticky vÅ¡ude. Jeho asi nejběžnÄ›jší obdobou je vypínaÄ stropního osvÄ›tlení, avÅ¡ak není to ani zdaleka vÅ¡e. Najdeme jej i na Å™adÄ› spotÅ™ebiÄů, jako jsou nÄ›které typy rychlovarných konvic. Uplatní se vÅ¡ude tam, kde není potÅ™eba nijak nastavovat režim.

vypinac5

Podobnou funkci jako výše uvedené zastává i tlaÄítkový typ, který je druhým nejrozšířenÄ›jším. I zde slouží pouze k zapnutí a vypnutí přístroje. Výhodou je, že tolik netrÄí do prostoru. Najdeme jej na Å™adÄ› elektronických přístrojů, jako jsou mobilní telefony, poÄítaÄe, televizory Äi DVD nebo Blu-Ray pÅ™ehrávaÄe.

Zmínit musíme také knoflíkový, otoÄný typ. Na rozdíl od pÅ™edchozích dvou tento slouží nejen k zapínání, nýbrž i k regulaci. Pomocí nÄ›j urÄujeme například, jak dlouho bude přístroj zapnutý, nebo jaká bude intenzita procházejícího proudu. Najdeme jej v elektronické podobÄ› na nejrůznÄ›jších spotÅ™ebiÄích, jako jsou nÄ›které typy praÄek Äi mikrovlnných trub, kde s jejich pomocí nastavujeme urÄitý program, v mechanické potom jako vodovodní baterie Äi kohoutky na plynovém sporáku.

AvÅ¡ak co se pÅ™edevším elektronických přístrojů týÄe, tak zde obvykle narazíme na kombinované typy. To znamená, že jich zde najdeme více, pÅ™iÄemž každý má jinou funkci. Příkladem může být opÄ›t mikrovlnná trouba, který může mít otoÄný typ jako ÄasovaÄ, který urÄuje, jak dlouho poběží, a tlaÄítkový typ sloužící k jejímu zapnutí.

vypinac6

Jak je vidÄ›t, celá vÄ›c je ponÄ›kud komplikovanÄ›jší, než se na první pohled zdá. Proto bychom mÄ›li vypínaÄům vÄ›novat vÄ›tší pozornost, než doposud. Koneckonců si to zaslouží.