Škodí průmyslová automatizace trhu práce?

Díky neustálému pokroku v technologii začínají stále větší část manuální lidské práce zastávat stroje. To je dobrá zpráva především pro podnikatele, pro které je průmyslová automatizace v naprosté většině případů velmi výhodná.

Zde však nelze přehlédnout důsledky, které tento vývoj má pro zaměstnance. Abychom se o tom přesvědčili, stačí se podívat na současný trh práce. Stále méně firem hledá dělníky, případně lidi s minimálním vzděláním na jednoduchou manuální práci či výrobu u pásu. Zároveň s tím dochází k propouštění, neboť, jak již bylo řečeno, automatizace se podnikatelům vyplatí podstatně více.

ruční montování se stává minulostí

To však znamená, že je stále více lidí bez práce, prakticky s nemožností najít nové uplatnění. To platí zvláště o těch starších dělnících, kteří pracovali v jedné firmě na stejné pozici prakticky celý svůj život, a nyní je pro ně obtížné naučit se novým dovednostem, neboť pro ty jejich stávající není uplatnění. Navíc jsou i vzhledem ke svému věku pro zaměstnavatele poměrně neperspektivní.

Bohužel, v tomto případě se nedá příliš mnoho dělat. Vytváření povinných kvót počtu zaměstnanců či umělé navyšování pracovních míst, které bylo obvyklé v minulém režimu, se ukázalo jako velmi neefektivní, a firmy, které by toto opatření přijaly, by v podstatě ztratily konkurenceschopnost na světovém trhu. Nehledě na to, že velká většina z nich má dnes zahraniční vlastníky, kteří by svou výrobu z naší země za takových podmínek stáhli.

postupující průmyslová automatizace

Jediné, co můžeme dělat, je připravovat další generaci, a to tím, že se při vzdělání bude klást důraz především na mentální kapacitu, spíše než na fyzickou. Zaměstnání, vyžadujících manuální práci, bude čím dál méně. Zato bude potřeba většího počtu programátorů, inženýrů a podobně, kteří budou tyto stroje programovat a udržovat v chodu.

Zda je tento vývoj dobrý či špatný ukáže až čas. V současnosti jsme teprve na jeho počátku. Co přinese budoucnost, je zatím ve hvězdách.