Nedostatek světla


V dřívÄ›jších dobách se tato oblast hodnÄ› zanedbávala nebo spíše k tomu nebyly takové možnosti, jaké jsou dnes. Moderní technologie je mnohdy tak dobÅ™e propracovaná, že ani nemusíme zhasínat svÄ›tlo, když bude fungovat na senzor pohybu. To se vždycky hodí i v místech nejen jako jsou chodby a schodiÅ¡tÄ›, ale i pÅ™i vstupu do domu. Navíc jen co ÄlovÄ›k vstoupí do takové zóny, tak nemusí hledat vypínaÄ, aby si rozsvítil. Zkrátka komfort. V dneÅ¡ní dobÄ› to není nic pÅ™evratného a tato technologie je dostupná i pro běžného uživatele.

řada žárovek

Jak takové světlo vůbec funguje?
Svítidla s Äidlem nebo senzorem pohybu jsou vyrobená tak, že reagují na pohyb v urÄitém zorném poli Äidla a to že se automaticky rozsvítí. SamozÅ™ejmÄ› jen pouze pokud je soumrak nebo tma, pokud je klasicky denní svÄ›tlo, tak zůstane pÅ™irozenÄ› zhasnuté. UvnitÅ™ svítidla je umístÄ›ný urÄitý prvek, který nám pomůže vÅ¡e správnÄ› nastavit, tedy pÅ™edevším dobu jeho svícení. Je pravdou, že dalším rozhodujícím faktorem bude jeÅ¡tÄ› to, že svítidlo se musí umístit do správné polohy, aby jednoduÅ¡e zaznamenalo pohyb, jinak by to bylo svítidlo leda tak na okrasu. To platí pÅ™edevším pro vestavná Äidla pohybu. Pokud je instalace trochu komplikovanÄ›jší, tak samozÅ™ejmÄ› lze pořídit zvlášť svítidlo a zvlášť Äidlo, senzor pohybu a umístit ho do správné polohy na zvolené trase.

halogen

Svítidlo není všechno

Když jsme si již vÅ¡echno tak nÄ›jak ujasnili, jaké svítidlo vybereme, zdali s vestavÄ›ným Äidlem nebo spíš oddÄ›leným, tak musíme vyÅ™eÅ¡it jeÅ¡tÄ› jeden úkol. Osadit správnou žárovkou. Ideální svÄ›telný zdroj do svítidla s detektorem jsou samozÅ™ejmÄ› LED žárovky a úplnÄ› asi nejlepší LED halogeny, které zvládají bez vÄ›tších problémů vysokou Äetnost spínání. Ale samozÅ™ejmÄ› do svítidla se dá nainstalovat jakákoliv žárovka s vhodnými parametry a paticí. Nejlepší je si zakoupit hotový komplet a podle zkuÅ¡eností již budeme moudÅ™ejší, poté se dají svÄ›telné zdroje objednat bez problémů na internetu, tudíž zakoupit si je z pohodlí svého domova.