Jaké výhody nabízí kruhová zářivka oproti té klasické


o ody>

V souÄasné dobÄ› existuje tolik typů osvÄ›tlení, že pro laika může být těžké až nemožné se v té nabídce vyznat, zvlášť pokud nemá pÅ™esnou pÅ™edstavu, co vlastnÄ› vůbec potÅ™ebuje. A jedním z tÄ›chto typů je i kruhová zářivka.rozsvícený svÄ›telný Å™etÄ›z

Jedná se o nÄ›co, o Äem vÄ›tÅ¡ina lidí ani neslyÅ¡ela. A není divu, koneckonců jde, minimálnÄ› na naÅ¡em trhu, o pomÄ›rnÄ› nový výrobek, který si zatím nezískal popularitu mezi Å¡irokou veÅ™ejností. Málokdo o ní dokonce i slyÅ¡el, a z tÄ›ch, co ano, má opÄ›t jen menÅ¡ina pÅ™esnou pÅ™edstavu, o co se jedná.

Abychom to pochopili, Å™eknÄ›me si nejprve, jak zářivky fungují. Jedná se o trubiÄky naplnÄ›né plynem, který pÅ™i zahřátí na urÄitou teplotu svítí. Zahřátí se samozÅ™ejmÄ› provádí pomocí elektrického proudu. Jsou úspornÄ›jší, neboÅ¥ po dosažení požadované teploty mají již mnohem menší příkon, než klasická žárovka.

Ovšem všimněte si formulace „po dosažení požadované teploty“. V závislosti na její velikosti a objemu totiž může tento proces chvíli trvat, někdy až deset minut. Není tedy divu, že prozatím není příliš rozšířena mezi běžnou veřejností.

Je vÅ¡ak samozÅ™ejmé, že se lidé tento problém pokouÅ¡eli vyÅ™eÅ¡it. A kruhová zářivka je produktem jejich snah. Tvarem se lehce podobá běžné žárovce, avÅ¡ak místo sklenÄ›né baňky je tvoÅ™ena zatoÄenou trubicí. V ní je již zmínÄ›ný plyn. A jakou to má tedy výhodu?rozsvícený elektrický svícen

PÅ™ednÄ› díky menšímu objemu trvá kratší dobu, než se dostateÄnÄ› zahÅ™eje. Navíc díky jejímu tvaru je dosaženo i vÄ›tší svítivosti. Je tedy možné použít ji namísto běžné žárovky. Nevýhodou je pak samozÅ™ejmÄ› cena, avÅ¡ak zde se dá pÅ™edpokládat, že jako u vÅ¡ech technologií půjde Äasem dolů a tento typ se pak stane dostupný pro každého. A kdo ví, možná jednoho dne úplnÄ› nahradí klasické žárovky. Koneckonců, její instalací uÅ¡etříte peníze za elektÅ™inu. A Å™eknÄ›me si na rovinu, kdo by nechtÄ›l uÅ¡etÅ™it peníze?