Ne všechno se sem hodí


O vlastním ostrůvku uprostÅ™ed kuchynÄ› sní hodnÄ› lidí, vlastnÄ› spíše hospodynÄ›k. Je pravdou, že je to velmi praktická vÄ›c, ovÅ¡em ne vÅ¡ude se hodí. NÄ›co jiného je, když se bude stavÄ›t dům nebo upravovat místnosti, že si tuto Äást můžeme vybudovat, vzhledem k tomu, že zde budeme mít na ní dostatek prostoru. OvÅ¡em pokud bude kuchyňka malá nebo na nevhodném půdorysu, tak tenhle prvek napáchá více Å¡kody, než užitku. Zkrátka zabere místo, které by bylo vhodné spíše pro volný prostor a ten je v kuchyni bez diskuzí potÅ™eba. ZvláštÄ› pokud potÅ™ebujeme pohodu pÅ™i práci. Tu nám ale mohou znepříjemnit i například horní skříňky u kuchyňské linky, které budou příliÅ¡ nízko, nebo dokonce málo zásuvek v místnosti. CelkovÄ› je nutné správné rozvržení prostoru, podle užívaných zón.

adaptér

Raději více, než méně

Nikdo si moc nedovede pÅ™edstavit, že by zrovna kuchynÄ› byla bez proudu. Je zde tolik spotÅ™ebiÄů, které jsou tÅ™eba k vaÅ™ení, skladování potravin nebo jsou souÄástí pomůcek k přípravÄ› Äi zpracování potravin. Taková místnost potÅ™ebuje dostateÄnou zásobu zásuvek, kterých je naÅ¡tÄ›stí velký výbÄ›r, například se mohou zakoupit v sadÄ› s vypínaÄi a tím samozÅ™ejmÄ› vytvoří jednotný pÄ›kný design. Což ÄlovÄ›k vždycky uvítá.

zásuvka

I když zrovna v tomto výbÄ›ru, není nijak složitá instalace, pÅ™esto je lepší práci svěřit odborníků. V první Å™adÄ› si na papír přímo rozvrhnout kde co budeme mít a podle toho se pak zařídit. NÄ›kdy se vyplatí si vzít i dvou nebo troj zásuvky v jedné liÅ¡tÄ›, což se pÅ™edevším bude hodit k pracovní desce. Dnes není problém zabudovat i takzvanou chytrou zásuvku, která se nainstaluje do pracovní desky a můžeme ji v Äase potÅ™eby vysunout nebo jiným způsobem naklopit nebo vyklopit. PÅ™esto by je mÄ›l zapojit radÄ›ji odborník, který má kvalifikaci na práci s elektÅ™inou. To hlavnÄ› pokud bude tÅ™eba zprovoznit nÄ›jaké spotÅ™ebiÄe, jako sporák, myÄku a podobnÄ›.