Moderní, retro, porcelánové nebo snad barevné


DneÅ¡ní trh nabízí neskuteÄnÄ› velké množství výrobků, že mnohdy si vybrat je pomalu nad lidské síly. NicménÄ› každý chce mít moderní styl bydlení a tak nezaostává i v nabídkách, které dneÅ¡ní doba pÅ™ináší. Díky tomu můžeme sehnat celkem dobÅ™e dostupný sortiment v každé oblasti a tím si zvelebit svoje hnízdeÄko. Moderní technologie pronikla i do prvků, jako jsou zásuvky a vypínaÄe. Dají se skuteÄnÄ› zakoupit v různých podobách, cenových relacích, ale také materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o spotÅ™ební materiál, bez kterého se neobejdeme, tak i tÄ›mto kouskům je dobré vÄ›novat dostateÄnou pozornost. Otázkou je Äemu dáme pÅ™ednost, zdali barvám, modulárním strojkům nebo příliÅ¡ kÅ™ehkému materiálu, který se nabízí například v podobÄ› keramiky? Zásuvky Schneider sice nejsou z keramiky, ale dokážou velmi mile pÅ™ekvapit.

dvě zásuvky

Unica plus – nabízí krásné a velmi příjemnÄ› barevné provedení hlavní plochy rámeÄku. Jsou svojí konstrukcí podobné Å™adÄ› colors.
Unica colors – zde jsou v nabídce barevné dekorativní rámeÄky a mohou být i ve výbÄ›ru vícenásobných.
Unica top – výraznější krycí rám a velmi elegantní provedení se velmi hodí do lukrativních prostorů.
Unica quadro – pokud hledáte minimalistický luxusní design do svých bytů, tak právÄ› jste jeden naÅ¡li. Velmi krásnÄ› a pÅ™irozenÄ› zpracovaný symetrický Ätvercový rámeÄek a další kombinace barev má rozhodnÄ› svoje kouzlo.
Unica nabízí možnost vícenásobných rámeÄků, které se dají zakoupit jako komplet nebo je u nÄ›kterých možnost výmÄ›ny barevných rámeÄků.

zástrÄka

Další možné Å™ady jsou Schneider asfora a Schneider Cedar, které jsou pÅ™ipravené na instalaci ve venkovním prostÅ™edí. Mají pÄ›kný design, ale pÅ™edevším jsou úÄelné a chránÄ›né proti povÄ›trnostním vlivům a vodÄ›. Jsou dále vhodné do garáží, vlhkých sklepů, dílen, kůlen, teras, půd a kamkoli do praÅ¡ného prostÅ™edí. Díky klapce je krytí zvýšeno na IP 44, tudíž další ideální prvek tÅ™eba do naÅ¡ich zahrad.