LED žárovky a jejich nesporné výhody


Plný výkon ihned – jakmile cvaknete vypínaÄem, zaÄne proud procházet elektronikou a okamžitÄ› se vytvoří podmínky pro pÅ™evod elektrické energie na svÄ›telné záření. Tento jev se uskuteÄní ihned a probíhá spojitÄ›, takže žádné Äekání, až se zapálí hořák, až se uvnitÅ™ baňky vytvoří potÅ™ebné podmínky v interakci inertního plynu a luminiscenÄní vrstvy, jak tomu bývá u výbojek a kompaktních zářivek.
LED žárovka
Vypínání a zapínání – nÄ›které svÄ›telné zdroje jsou na to háklivé, LED diody nikoli. Elektronika tímto neduhem netrpí, ovÅ¡em u zářivek a zvláštÄ› halogenových žárovek se každé zapnutí poÄítá. Toho jsou si zvláštÄ› vÄ›domi majitelé automobilů, kde poÄet jízd přímo ovlivňuje životnost autožárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů.
PÅ™ebyteÄné teplo– u led žárovek, zářivek, pásků apod. se zahřívá pÅ™edevším napájecí zdroj – vinutí na cívce uvnitÅ™ transformátoru. Jde vÅ¡ak o nepatrný zdroj tepla ve srovnání s výbojkami a klasickými žárovkami Äi zářivkami. NebezpeÄí požáru se tím minimalizuje.
Životnost– zatím nepÅ™ekonaná délka provozu platí pouze pro LED osvÄ›tlení, dnes běžnÄ› pÅ™ekraÄuje 25 tisíc hodin a mnohé typy mají garantovanou životnost až 100 tisíc hodin. Mimochodem, halogenové osvÄ›tlení může být v provozu 2 tisíce hod., vláknová žárovka jen polovinu této doby.
Nízký příkon– velmi vysoká efektivita tÄ›chto zdrojů umožňuje snížit příkon na minimum a tak pro centrální svÄ›tlo v pokoji o rozmÄ›rech 3 x 4 metry běžnÄ› postaÄí 11W, pro stolní lampiÄku 5W, pro důkladné osvÄ›tlení kuchyňské linky 15 W. U klasických žárovek byste tyto příkony museli vynásobit pÅ™ibližnÄ› deseti.
rozsvícená LED žárovka
Ekologie – žádná rtuÅ¥, kadmium, olovo a další toxické těžké kovy. Není nutné je uchovávat jako nebezpeÄný odpad a jsou recyklovatelné.
Využití bez mezení– dnes se vyrábí mnoho různých tvarových a výkonnostních řešení, že je lze využít takříkajíc všude – v domácnostech, na pracovištích (kanceláře, dílny, sklady), v exteriéru jako reflektory, dokonce i k osvětlení fontán a bazénů pod hladinou vody.