Autožárovky h7 Osram se vyplatí měnit současně a preventivně před zimou


Prasklá autožárovka je jasný důvod k její demontáži, o tom snad nikdo nepochybuje. V praxi to vÄ›tÅ¡inou probíhá tak, že buÄ sáhneme po náhradním kusu, co v autÄ› vozíme jako povinnou výbavu, anebo u nejbližší Äerpací stanice Äi v supermarketu pořídíme nový výrobek. Situaci vÅ¡ak znaÄnÄ› komplikují souÄasné typy karosérií, kdy je velmi obtížné provést tento zákrok svépomocí. Kvůli jedné prasklé žárovce pak míříme do servisu a svěřujeme svůj vůz do péÄe odborníků.

tunel

Výměna obou najednou

StaÄí se vÅ¡ak zamyslet více do hloubky a pochopíte, že se vyplatí mÄ›nit obÄ› dvÄ› souÄasnÄ›. Deklarovaná životnost bývá skuteÄnÄ› výrobcem pÅ™edepsána, a pokud používáte výrobky známých producentů, kteří se za nÄ› mohou zaruÄit, je velmi pravdÄ›podobné, že i ta v tom druhém svÄ›tlometu brzy doslouží. Znamenalo by to opakovat servisní proceduru po nÄ›kolika týdnech znovu, navíc byste si mÄ›li poznaÄit datum výmÄ›ny i té druhé, Äímž se celá situace zkomplikuje. Oboustrannou výmÄ›nou máte jistotu, že jsou tu dva nové kusy o stejné svítivosti, a to je také vhodná příležitost k seřízení svÄ›tlometů. UÅ¡etříte tím Äas, starosti a také peníze.

jeep

Vyplatí se i preventivní výměna

NÄ›kteří zkuÅ¡ení Å™idiÄi si poÄínají tak, že pÅ™edem odhadnou životnost autožárovek h7 Osram a podle toho naÄasují preventivní zásah, aby byl proveden krátce pÅ™ed zimní sezónou. Tento úkon se mnohdy vyplatí realizovat i s výmÄ›nou oleje. A proÄ právÄ› na zimu? Zimní období je pro každý vůz zatěžkávací zkouÅ¡kou, motor hůře startuje a snižuje se i viditelnost v průbÄ›hu dne. ÄŒerstvý olej vždy vykazuje lepší vlastnosti a snižuje pravdÄ›podobnost selhání motoru.
A prasklá žárovka v zimÄ›? To rozhodnÄ› není nic příjemného, zvláštÄ› ve chvíli, kdy vás tato událost potká v hustém provozu za nevlídného poÄasí. PÅ™ipravte se radÄ›ji na zimní provoz vÄas a postupujte podle známého přísloví, že se vás vždy zima bude ptát, co jste dÄ›lali v létÄ›.