Výbojka 400 W – ideální zdroj pro lampy veřejného osvětlení


Levný provoz – provozování veÅ™ejného osvÄ›tlení na této bázi je http://zdopravy.cz/na-1-kolej-prijizdi-rychlik-amazon-slovaci-prisli-s-novymi-nazvy-dalkovych-vlaku-5331/ stále výhodné z ekonomického hlediska. Zdroje se vyměňují tÄ›snÄ› pÅ™ed ukonÄením životnosti ploÅ¡nÄ› a postaÄí nahradit pouze stávající výbojky novými kusy. Není nutné mÄ›nit celé svítidlo vÄetnÄ› pÅ™edÅ™adníku. Cena sodíkových výbojek 400 W je pÅ™ijatelná pro rozpoÄet vÄ›tÅ¡iny obcí a mÄ›st, což je dáno zavedenou technologií výroby, která se za půl století prakticky nezmÄ›nila. Jestliže bychom chtÄ›li pÅ™ejít komplexnÄ› na LED reflektorové zdroje, museli bychom zapoÄítat další investiÄní náklady na výmÄ›nu svítidel, a to je v dlouhodobém horizontu stále nevýhodné. pouliÄní lampa pÅ™i západu slunce
Spolehlivý dlouhodobý provoz – průmÄ›rná délka provozu 20 tisíc hodin a vysoká spolehlivost není důvodem pro zatracování sodíkové výbojky, která je stále dominantním prvkem v exteriéru pÅ™i osvÄ›tlování ulic, silnic a dálnic, ale i parků a rekreaÄních areálů. Jedná se o nejsilnÄ›jší svÄ›telný zdroj, který lze v tÄ›chto místech využít, což pÅ™edstavuje u 400 W výbojky výkon pÅ™ibližnÄ› 48 tisíc lumen.
Barva svÄ›tla, na kterou jsme zvyklí – nejvíce diskutovaným jevem je barva vyzaÅ™ovaného svÄ›tla. Odstín teplých barev od žluté po oranžovou o teplotÄ› chromatiÄnosti kolem dvou tisíc Kelvinů nÄ›kteří lidé kritizují jako nevyhovující zdroj a rádi by jej nahradili chladnÄ›jším odstínem, o vyšším indexu podání barev. A zde se dostáváme na tenký let, neboÅ¥ musíme brát v potaz více faktorů. osvÄ›tlení mostuJestliže potÅ™ebujeme osvítit například sportoviÅ¡tÄ› nebo nákupní centra, kde je takové svÄ›tlo žádoucí, pak můžeme využít pÅ™edností halogenidových zdrojů, ale v lampách veÅ™ejného osvÄ›tlení bychom mÄ›li dát pÅ™ednost sodíku. Teplé barvy totiž netlumí produkci melatoninu ve veÄerních hodinách a to má významný vliv na naÅ¡e zdraví. Poruchy spánku velmi úzce souvisí s oslabeným imunitním systémem a ten je klíÄový v boji proti virovým a bakteriálním infekcím, a jak se zdá, toto téma bude i v následujících letech velmi aktuální.