Teplé ponožky


PÅ™estože jsou Äasto považovány za jakýsi doplňující spotÅ™ební produkt, mohou být ponožky velmi důležitou souÄástí nejen pohodlného pocitu pro nohy, ale také prevencí nepříjemných onemocnÄ›ní. Ponožky si lidé vybírají podle různých kritérií, nÄ›kteří preferují designové případnÄ› módní, jiní funkÄní Äi pÅ™esnÄ› navržené pro konkrétní typ aktivity. Jednotlivé modely ponožek se mezi sebou vzájemnÄ› mohou liÅ¡it pÅ™edevším materiálem, ale smÄ›rem Äi hustotou úpletu, které obvykle udávají míru tepelné izolace, kterou mohou nohám poskytnout. Základní kategorizace pak rozeznává tenké a teplé ponožky, jejichž obvykle uplatnÄ›ní se vzájemnÄ› liší. ProÄ si tedy jedny nebo druhé pořídit?

teplé ponožky

Tenké nebo teplé ponožky?

Tenké ponožky plní obvykle jednu hlavní funkci, kterou je oddÄ›lení nohy od vnitÅ™ní výstelky boty. StandardnÄ› se jedná o ponožky, které jsou vyrobené z jemnÄ›jších materiálů a mohou být opatÅ™eny různými vizuálními vzory. Jejich úÄelem je pÅ™edevším působit jako mezivrstva. Vedle tenkých ponožek jsou teplé ponožky využívány pro různé příležitosti a jejich obliba stoupá pÅ™edevším v zimních mÄ›sících, kdy zajiÅ¡Å¥ují dostateÄnou pohodu, aÅ¥ už v interiéru nebo exteriéru. Zásadní rozdíly pak v této kategorií produktů můžeme naleznout v modelech urÄených pro noÅ¡ení na doma nebo ven, případnÄ› v úpletu a vzorování podle toho, zda jsou urÄen pro ženy nebo muže.

Teplé ponožky na nošení ven

Ideálním obdobím, kdy vytáhnout teplé ponožky, není jen zimní období. Díky pevnému úpletu poskytujícímu velmi dobré izolaÄní vlastnosti se tento typ ponožek uplatní také do pevné obuvi na sportování nebo dlouhou chůzi. Pro tento úÄel je vÅ¡ak nutné vybírat teplé ponožky z prodyÅ¡ného materiálu, které jsou schopny odvádÄ›t pot a zachovávat nohu v relativnÄ› stabilním prostÅ™edí – příkladem jsou tzv. trekové ponožky s funkÄními prvky, které oceníte pÅ™edevším na dlouhých túrách.

barevné ponožky

Teplé ponožky na doma

V porovnání s ponožkami do exteriéru jsou teplé ponožky na doma specifické svým designem, který je ménÄ› orientovaný na funkÄnost a více na pohodlí. Jejich úÄelem je zahřátí nohou pÅ™i bosé chůzi po studené zemi nebo bÄ›hem spánku. Tento typ ponožek by mÄ›l disponovat pÅ™edevším termoizolaÄním charakterem, proto jsou nejÄastÄ›ji vyrobeny z vlny. Teplé ponožky na doma lze sehnat v různém provedení a velmi dobÅ™e se hodí také jako nevÅ¡ední dárek, zejména v případÄ› personalizace. V souÄasné dobÄ› nÄ›které firmy nabízí možnost nechat si vyrobit ponožky na zakázku, a to nejen s ohledem na vzorování, ale také na nestandardní velikosti.