Svítíme rostlinám


VÅ¡echny rostlinky samozÅ™ejmÄ› ke svému zdravému životu nezbytnÄ› potÅ™ebují svÄ›tlo. Když nemají dostatek sluneÄních paprsků, musíme jim dodat svÄ›tlo náhradní – umÄ›lé. V dneÅ¡ní dobÄ› tuto práci zastávají místo klasických žárovek různé (úspornÄ›jší a výkonnÄ›jší) zářivky. Jde o nízkotlaké rtuÅ¥ové výbojky. Na výbÄ›r jich máme na pultech obchodů opravdu velké množství. Jak se v tom orientovat? Které svým rostlinám vybrat pro urÄitou fázi jejich vývoje? Jak velké, jak intenzivní, jak barevné? PÅ™inášíme pár rad, které se mohou vÅ¡em pÄ›stitelům na cestu do obchodu hodit!malé sazenice rajÄat.jpg

Zakořenění s lineární zářivkou
Když potÅ™ebujeme posvítit pÅ™i pÅ™edpÄ›stování sazeniÄkám rostlin, je nejvhodnÄ›jší volbou zářivka lineární. Patří také mezi pÄ›stiteli k nejoblíbenÄ›jším. Pro správné zakoÅ™enÄ›ní potÅ™ebuje rostlina Äervené svÄ›tlo, v poÄáteÄní fázi růstu svÄ›tlo modrobílé, studené. To jim tyto zářivky splňují. Jsou doporuÄovány pro rostliny menší, například pro bylinky jako jsou petrželka, pažitka nebo bazalka.

Pro malé rostliny úsporné lampy
Takzvané úsporné lampy, to jsou zářivky kompaktní. Jsou podobné zářivkám lineárním, mají ovšem vyšší výkon. Můžeme je našim rostlinám koupit doslova „na míru“, podle toho, v jaké jsou růstové fázi. Jsou vyráběny kompaktní zářivky se spektrem pro růst, pro květ i duální – univerzálního použití. Jejich výhodou je také to, že šetří místo. Protože vydávají menší množství tepla, můžeme je instalovat blíž k rostlinám, aniž bychom je tím ohrozili popálením. Hodí se pro rostliny menšího a středního vzrůstu.sazenice paprik pod osvětlením.jpg

Světlomilným rostlinám vysokotlaké výbojky
Tyto výbojky dosahují nejvyššího výkonu. Až 1000 W. To je ideální pro rostliny nejnároÄnÄ›jší na svÄ›telné podmínky. PÅ™i jejich používání ovÅ¡em musíme poÄítat s tím, že bude potÅ™eba více prostoru. Je potÅ™eba je instalovat výš nad rostliny, aby nedostávaly až příliÅ¡ velkou dávku tepla. Dále je potÅ™eba zajistit také dostateÄné odvÄ›trávání! Pro fázi růstu jsou vhodné výbojky halogenidové. Pro plodící svÄ›tlomilné rostliny, jako jsou například rajÄata Äi papriky, výbojky sodíkové. Ty jim totiž vydávají více potÅ™ebného modrého svÄ›tla.