Stylové zásuvky i vypínače do každého interiéru


Zásuvky i vypínaÄe jsou prvky interiéru, kterým vÄ›nujeme jen velmi málo pozornosti. Což je urÄitÄ› chyba! Krom praktického hlediska bychom se mÄ›li zaměřit i na jejich estetickou stránku, které už pÅ™i samotném výbÄ›ru hraje důležitou roli a nemÄ›la by tak být opomíjena. Na trhu si můžeme vybrat z nepÅ™eberného množství materiálů, barev a designu. Možná vás samotné pÅ™ekvapí, co vÅ¡e je ve specializovaných prodejnách k dostání.Zásuvky ve stÄ›nÄ›

  • ZaostÅ™eno na detail

Pokud vybíráme vhodný nábytek, Äasto o jednotlivém kousku pÅ™emýšlíme i nÄ›kolik hodin. OvÅ¡em v případÄ› zásuvek a vypínaÄů pÅ™istupujeme k výbÄ›ru ponÄ›kud laxnÄ›jším způsobem. Nejsme v takovém případÄ› ale sami proti sobÄ›? VždyÅ¥ i bytoví architekti nebo designéři se shodují na tom, že jsou to právÄ› detaily, které propůjÄují interiéru osobitý ráz.

PodobnÄ› to platí i v případÄ› úÄelu vypínaÄů i zásuvek. Ten se sice za poslední roky nezmÄ›nil, ovÅ¡em pÅ™ibily nové funkce, které dÄ›lají tyto prvky variabilnÄ›jší. Samotný vypínaÄ už neslouží pouze k rozsvÄ›cení a zhasínání svÄ›tla, ale dokáže mÄ›nit intenzitu osvÄ›tlení, spustit rádio nebo ovládat dálkové topení.

  • Dominuje Ätverec nebo kruh

Pokud se zaměříme na samotná tvar, nic moc revoluÄního zde neobjevíme. NejoblíbenÄ›jší je stále tvar Ätverce. Naopak v materiálech nebo barevných provedení se výrobci nestaÄí pÅ™edhánÄ›t. Například zásuvky a vypínaÄe unica schneider najdete v mnoha barevných provedení a je tak rozhodnÄ› z Äeho vybírat. Velmi Äasto využívané jsou ale i kruhové vypínaÄe nebo zásuvky. Dají se sehnat jak v moderním provedení, tak v klasickém retro stylu.Detail zásuvky

V poslední dobÄ› se ostatnÄ› retro styl navrací do naÅ¡ich interiérů a výrobci na tuto skuteÄnost zaÄínají reagovat. V nabídce tak můžete najít retro otoÄné spínaÄe, jako vystÅ™ižené z domácností naÅ¡ich babiÄek. V novém interiéru sice moc parády neudÄ›lají, ale na cihlové zdi ve starší chalupÄ› se budou vyjímat dokonale.