Správná autožárovky


Jak na to?
U starých vozidel je Äasto výmÄ›na jednoduchá, protože mají dostatek servisního prostoru. OvÅ¡em to u moderních vozidel vždy neplatí, a proto je lepší shlédnout instruktážní video Äi sáhnout po příruÄce, kde by mÄ›la být výmÄ›na popsána. Existují i extrémy, u kterých musíte k výmÄ›nÄ› mlhových svÄ›tle sundat i nárazník. Ale niÄeho se nebojte, protože tento případ je velice ojedinÄ›lí.rozsvícená svÄ›tla
Typy
Autožárovky rozdÄ›lujeme na dva základní druhy, které se liší technologií a také dobou. Prvním je H4, což je typ používaný u starších vozů a má dvÄ› vlákna. Oproti tomu tu máme moderní modernÄ›jší typ H7, jenž už naprosto vládne dneÅ¡ním vozům. Poznáte ho podle jednoho vlákna, protože jsou oddÄ›lena potkávací a dálková svÄ›tla. Pokud máte vysokotlaké žárovky, tak výmÄ›nu radÄ›ji nechte servisu, protože pÅ™i mechanickém poÅ¡kození se může celá výbojka rozletÄ›t a způsobit vážná zranÄ›ní. Zároveň výrobky nikdy nechytejte holýma rukama za sklenÄ›nou Äást, protože hrozí výrazné snížení životnosti.
Patice
U každého výrobku si můžete všímat jiného tvaru uchycovací Äásti, jenž se nazývá patice. https://www.schrack.cz/eshop/patice-pt-4p-6a-pro-ym-modul-ypt78704.html Je tomu tak, abyste nenarvaly Å¡patný typ tam kam nepatří. Zároveň se odliÅ¡uje i typem upevnÄ›ní, protože se například zajistí nacvaknutím Äi zaÅ¡roubováním do objímky. To samozÅ™ejmÄ› zjistíte v příruÄce vozu. Ale pokud koupíte Å¡patný typ, tak to do objímky nervÄ›te, protože se Vám to stejnÄ› nepodaří.pÅ™ední svÄ›tlomety
Tok světla
Tento parametr se nejÄastÄ›ji udává v lumenech. DoporuÄená hodnota je nÄ›co okolo 1500 lumenů, protože vydávané svÄ›tlo je dostaÄující. PÅ™i této hodnotÄ› protijedoucí Å™idiÄe neoslňujete a zároveň naprosto dobÅ™e vidíte na cestu. Pokud tomu tak není, tak jsou dvÄ› možné varianty problému. Tou první je, že jste nezakoupily kvalitní produkt a tou druhou, že máte zaÅ¡lé svÄ›tlomety, které by potÅ™ebovaly pÅ™eleÅ¡tit. Abyste pÅ™edeÅ¡li koupi nekvalitního produktu, tak zakupte osvÄ›dÄenou autožárovku H7 Osram. Na výbÄ›r je nÄ›kolik typů, takže si zaruÄenÄ› vyberete vhodnou pro Vás.