Romantický Řím


Pár praktických informací pro návÅ¡tÄ›vu jednoho z nejkrásnÄ›jších mÄ›st v EvropÄ›, s barvitou minulostí a zajímavou souÄasností. Dnes jsou praha řím letenky doslova za hubiÄku.

Po Římě se kromě pěších procházek můžete pohybovat několika dalšími způsoby:

• Hromadná doprava – ve mÄ›stÄ› je možnost cestovat rychlým metrem, které vás pomÄ›rnÄ› rychle dopraví z jednoho konce třímilionové metropole o rozloze 1285 km2 na druhý. KromÄ› metra můžete svého cíle dosáhnout autobusy, tramvají a mÄ›stskými i klasickými vlakovými spoji. Pro Äasté cestování se urÄitÄ› vyplatí týdenní nebo nÄ›kolikadenní jízdenka. Ta týdenní vás pÅ™ijde na 24 Eur.

rome2

• Pohodlné je samozÅ™ejmÄ› cestování taxíkem. Taxi má běžnÄ› cedulku umístÄ›nou na stÅ™eÅ¡e vozu nebo přímo na boku automobilu. PÅ™i cestování je tÅ™eba poÄítat se dvÄ›ma sazbami. Jedna je do 20 km/h a druhá nad 20 km/h. V prvním případÄ› se úÄtuje podle doby trvání cesty, ve druhém případÄ› za ujeté kilometry. K cenÄ› je potÅ™eba jeÅ¡tÄ› pÅ™iÄíst fixní poplatky za jízdu ve vÅ¡ední den, za jízdu o víkendu a svátcích, za jízdu v noci, za víc než jedno zavazadlo a za pátého pasažéra.

rome3

• Pokud se troÅ¡ku vyznáte v mapách nebo máte navigaci, urÄitÄ› můžete zkusit jízdu na kole. To si můžete půjÄit v půjÄovnÄ›. S trochou Å¡tÄ›stí se na kole můžete vyhnout hlavním mÄ›stským tepnám a jízda může být nejen příjemná, ale i rychlá. Pro lenochy je urÄitÄ› pÅ™ijatelná varianta elektrokola.

• Už na letiÅ¡ti si můžete vypůjÄit automobil. Velké Å™etÄ›zce autopůjÄoven mají rezervaÄní systém on-line, takže si pohodlný vůz můžete vybrat už doma a budete mít jistotu, že dostanete právÄ› takový vůz, jaký potÅ™ebujete. Pro jízdu po mÄ›stÄ› ale půjÄení vozu zvažte. V ŘímÄ› je provoz jeÅ¡tÄ› vÄ›tší než v Praze, a navíc místní Å™idiÄi jsou v jízdÄ›, pÅ™edjíždÄ›ní i parkování hodnÄ› „kreativní“, což může být v mnoha případech doslova Å¡okující. Auto si obstarejte jen v případÄ›, že chcete jezdit na výlety v okolí mÄ›sta anebo když je Řím jen výchozí destinace pro putování dál na jih. Vůz nepotÅ™ebujete pro cestu na pobÅ™eží. I když moÅ™e nezasahuje až k mÄ›stu, lehce se na pobÅ™eží dopravíte přímÄ›stským vlakem.