Proč dát přednost vysokotlakým sodíkovým výbojkám


Sodíkové vysokotlaké výbojky Lightpark.cz mají stále co nabídnout a pro jejich nesporné výhody není důvod stahovat je z pouliÄního osvÄ›tlení. Jednou z velmi významných pÅ™edností u nÄ›kterých typů tÄ›chto zdrojů jsou instalované dva hořáky uvnitÅ™ jedné sklenÄ›né baňky.zasněžené ulice a sodíkové výbojky

Dva hořáky v jedné baňce

Paralelní pÅ™ipojení dvou hořáků uvnitÅ™ vysokotlaké sodíkové výbojky je velmi zajímavé Å™eÅ¡ení právÄ› pro pouliÄní svítidla. PÅ™i návrhu osvÄ›tlovacích tÄ›les, která pÅ™ipadají v úvahu u výstavby Äi rekonstrukce veÅ™ejného osvÄ›tlení, se o nich Äasto zmiňují firmy, které nabízí provedení realizace na klíÄ. Jedná se o to, že je v provozu uvnitÅ™ baňky pouze jeden hořák, zatímco ten druhý nabíhá vždy pÅ™i výpadku napájecí soustavy, případnÄ› pÅ™i selhání prvního hořáku. Tím se také teoreticky prodlužuje životnost sodíkových výbojek, která v praxi pÅ™i správnÄ› zvolených parametrech elektronického pÅ™edÅ™adníku a pÅ™i minimálním kolísání vstupního napÄ›tí může vzrůst až na 60 tisíc hodin. V praxi to znamená více než deset let spolehlivého provozu, což významnÄ› snižuje náklady na údržbu a provoz celé osvÄ›tlovací soustavy. Pro obce a mÄ›sta to může znamenat v dlouhodobém horizontu úsporu ve stovkách tisíc korun.vánoÄní atmosféra ve mÄ›stÄ›

Nezapomenutelná vánoÄní atmosféra

Typickou vánoÄní atmosféru prodejních trhů, kde si můžete vychutnat ukázky lidových Å™emesel, a velké množství nejrůznÄ›jších výrobků, je možné prožít pouze se sodíkovou vysokotlakou výbojkou. Zdá se to možná trochu nadsazené, ale právÄ› teplý odstín žlutavého, velmi příjemného svÄ›tla, vytváří kolem sebe ty nezapomenutelné okamžiky, kvůli nimž tak rádi směřujeme do mÄ›stských ulic a nakupujeme vánoÄní dárky, dekorace, cukroví, ochutnáváme punÄ a dopÅ™ejeme si nÄ›jakou tu horkou Äokoládu navíc, i když bychom mÄ›li spíše zdravÄ› hubnout. Kdybychom nasadili do center mÄ›st studené odstíny LED diod, získal by advent jinou podobu – ponÄ›kud chladnou, strohou, a pro vÄ›tÅ¡inu z nás by pÅ™estal být lákadlem.