Pomůžeme Vám


Nabízíme vám profesionální elektroinstalaÄní materiál, nabízíme možnost, jak můžete mít to nejlepší. Nevěříte? Unica schneider je pÅ™esnÄ› to, co jste již dlouho hledali. Pokud se například jako firma, Äi živnostník zabýváte elektroinstalací, jste doma! Objevte nabídku, která vyrazí dech nejen Vám, ale i VaÅ¡im zákazníkům. Å piÄkové technologie, designové Å™ady výrobků, technicky dokonalé zpracování. Tak, co na to říkáte? Nejjednodušší je podívat se na naÅ¡e stránky. VÅ¡echno pÅ™ehlednÄ› uspořádané a srovnané, ke každému produktu pÅ™ehledná popiska, prostÄ› pro odborníka hraÄka a laik se snadno zorientuje.
neónové osvětlení
Dlouhá tradice na trhu nás zavazuje ke komplexnímu přístupu vůÄi zákazníkovi. Chceme, abyste se k nám vraceli, chceme být nablízku pokaždé, když je to potÅ™eba. StaÄí se zamyslet nad faktem, jak Äasto vyměňujete stávající žárovky, nebo zářivkové trubice. Také máte pocit, že ÄastÄ›ji, než je zdrávo? Pak není nic jednoduššího než poÅ™izovat nadÄasové komponenty z naÅ¡ich produktových Å™ad. Záruka, že namontovaná zářivková trubice vydrží opravdu dlouho i pÅ™i Äastém, nebo dokonce nepÅ™etržitém provozu, je rozhodnÄ› k nezaplacení. Málokdo má náladu dnes a dennÄ› Å™eÅ¡it funkÄní osvÄ›tlení, zásuvku, nebo vypínaÄ. A hlavnÄ›, když máte pÅ™ed sebou takovou možnost! SkuteÄnost, že myslíme nejenom na samotný prodejní fakt, ale i na VaÅ¡i spokojenost, nás Å™adí ke Å¡piÄkám na trhu.
nadÄasový design zářivek
Působíme v oblasti výroby a obchodu Å™ad let, jsme profesionálové každým coulem a víme, že se na nás obracíte s různými požadavky. Velkou výhodou je, že neusínáme na vavřínech, jak nabídku, tak služby neustále rozÅ¡iÅ™ujeme pro spokojenost zákazníka. V praxi to znamená, že pokaždé když zavítáte na naÅ¡e stránky, je z Äeho vybírat. Vždy se jedná o nadÄasové, kvalitní zboží, vždy se jedná o možnost, jak bezesporu uÅ¡etÅ™it. Nejen vlastní peněženku, ale i ceny za spotÅ™ebu energií.