Osram Cool Blue přispívají k vyššímu jízdnímu komfortu


Neúprosné statistiky nehodovosti potvrzují, že nejvÄ›tší podíl na dopravních nehodách má samotný Å™idiÄ.

Čím zvýšit jízdní komfort

„Pravidlo Å¡Å¥astného návratu“ je známý slogan, který sportovní komentátor LuboÅ¡ PecháÄek s oblibou vyslovoval již za socialismu v motoristickém televizním poÅ™adu. Není to jen prázdná fráze, neboÅ¥ poÄty dopravních nehod s vážnými následky rok co rok stále pÅ™esahují desítky tisíc. BezpeÄná jízda úzce souvisí s komfortem – pocitem, který vnímáme pÅ™i řízení, a s nímž se pak domů vracíme ve zdraví a bez nehod.jízda za snížené viditelnosti
VypnÄ›te nebo alespoň odložte mobil – mobilní komunikace má spoustu nepsaných výhod, ale také může být příÄinou neÅ¡Å¥astných událostí. Za volant mobil nepatří a nevyplatí se obcházet dopravní pÅ™edpisy. Pokud je to jen trochu možné, telefon v autÄ› vypínejte, zbyteÄnÄ› vás rozptyluje.
Zdravý selský rozum – ten velí krotit své vášnÄ› zvláštÄ› za volantem. NepÅ™eceňujte své vlastní možnosti a radÄ›ji jeÄte pomaleji a s citem. NespÄ›chejte. Za uÅ¡etÅ™ených pÄ›t minut riskantním pÅ™edjíždÄ›ním můžete draze zaplatit.
Používejte vhodné žárovky – možná se to zdá jako hloupost, ale tato drobná souÄástka může zachránit život. VÄ›tÅ¡ina Å™idiÄů vÄ›nuje pozornost palivu, oleji a pneumatikám, ale zapomíná na autožárovky. Dnes se již prodávají Å¡piÄkové výrobky s lepším (studeným) odstínem svÄ›tla a s delším svÄ›telným kuželem, napÅ™. Osram Cool Blue. Čím studenÄ›jší barva svÄ›tla, tím ménÄ› únavy a vyšší jízdní komfort.osvÄ›tlená silnice ve mÄ›stÄ›
VyzkouÅ¡ejte kurz pro zlepÅ¡ení řízení – nikdo není neomylný a nikdo nemůže říci, že by se nemohl v Äemkoli zlepÅ¡it. Vyplatí se absolvovat speciální kurz zaměřený na jízdní dovednosti za zhorÅ¡ených povÄ›trnostních podmínek. NauÄíte se, jak pÅ™iměřenÄ› reagovat, jak zvládat smyk, jak správnÄ› pÅ™izpůsobit rychlost vozu povaze jízdního pruhu a jeho aktuálního stavu. V kurzu zjistíte, jak důležitá je tolerance, asertivita a tzv. „defenzivní styl“, a jak riskantní a nebezpeÄné jsou nezvladatelné projevy agresivity.