Nemáte na letenku?


Když dnes ÄlovÄ›k chce, nic mu nebrání v tom, aby si jednoduÅ¡e nÄ›kde koupil letenku a odletÄ›l tam, kam je mu libo a kam je to možné. Dá se tak odcestovat na spoustu míst po celém svÄ›tÄ›, a taková cesta po nebi se pak vyznaÄuje tÅ™eba tím, že je mimořádnÄ› rychlá, pohodlná a také bezpeÄná. ProstÄ› je takové létání naprosto dokonalé.

Jenže navzdory jeho dokonalosti je tu i jeden problém. Inu, není růže bez trní, jak se říká. A tím problémem je nÄ›kdy cena letenek. LetÄ›t se sice dá kamkoliv, jenže nejednou za takové peníze, jež si nÄ›kdo chudší prostÄ› nemůže dovolit zaplatit. Je mezi námi mnoho tÄ›ch, kdo pÅ™ežívají pomalu ze dne na den, a je nasnadÄ›, že i když jsou tito extrémnÄ› spoÅ™iví, ne vždy dají dohromady Äástku, jaká se za letenky obvykle požaduje. Zejména za letenky do vysoce atraktivních nebo hodnÄ› vzdálených míst.

Boeing 747

A tak mezi sebou máme i lidi, kteří z finanÄních důvodů leteckou dopravu jeÅ¡tÄ› nikdy nevyužili. A jak se tito domnívají, nejspíše ji nikdy ani nevyužijí. Protože na to nemají a nebudou mít.

Jenže v tom se mnozí takoví lidé mýlí. I ti, kdo na tom nejsou valnÄ›, by totiž mohli získat letenky odpovídající jejich finanÄním možnostem. A sice proto, že nejsou vÅ¡echny nabídky jedna jako druhá. A kromÄ› obvyklých letenek za pomÄ›rnÄ› velké peníze jsou tu i jim velice podobné nabídky za ceny nízké. Jsou tu i natolik levné letenky Levneletenky.cz, že si tyto mohou dovolit i hůře situovaní naÅ¡inci.

Jet letadlo

V tomto případÄ› jde o letenky, které se doprodávají. Zkrátka se Äas nachýlil a tyto zbyly a není pravdÄ›podobné, že by se je jeÅ¡tÄ› podaÅ™ilo za plnou cenu udat. A proto jdou leteÄtí dopravci s tÄ›mito cenovÄ› dolů. A to je právÄ› příležitost pro ty, kdo nechtÄ›jí nebo přímo nemohou utrácet velké peníze.

Tady se dají, má-li ÄlovÄ›k Å¡tÄ›stí, získat i přímo neskuteÄnÄ› levné letenky, a to klidnÄ› kamkoliv. A proto by ti, kdo by nÄ›kdy rádi letÄ›li, ale nemají na to, nemÄ›li rezignovat. A mÄ›li by jít hledat. TÅ™eba se i na nÄ› usmÄ›je Å¡tÄ›stí.