LED žárovky v automobilech


Jednou z předností LED žárovek je to, že díky elektroluminiscenci nevydávají skoro žádné teplo. Jsou také mnohem úspornější než normální žárovky.

Tyto žárovky mají oproti ostatním druhům žárovek své výhody:

• LED technologie nad ostatními vyniká tím, že dosahuje požadované barvy světla bez nutnosti využívat různé filtry.

• Rozhodující vlastnost, která ovlivňuje rozšíření tohoto typu žárovek je veliká úspora elektrické energie.

• ExtrémnÄ› dlouhá životnost, která nemá konkurenci. Udává se pÅ™ibližnÄ› 30-50 tisíc hodin svícení, což pÅ™i svícení 6 hodin dennÄ› staÄí na 24 let.

• Žárovka před koncem životnosti ztrácí postupně intenzitu, takže její konec lze předpokládat předem.

• Žárovky jsou odolné proti otřesům, proti kolísání teplot a odolávají i extrémním teplotám.

• Časté zapínání a vypínání neovlivňuje životnost.

osvětlení interiéru

Další velkou výhodou LED produktů je i to, že jsou přátelské k životnímu prostředí, což je hlavně v dnešní době, kdy sílí lidské povědomí k ekologii, rozhodujícím faktorem pro využití v budoucnosti. Tyto žárovky neobsahují žádné toxické látky a poté, co doslouží a jsou vhozeny do speciálních sběrných kontejnerů pro elektroodpad, mohou být podrobeny recyklaci.

V souÄasné dobÄ› nejsou led autožárovky jeÅ¡tÄ› využitelné pro využití v exteriéru automobilů, protože doposud neprobÄ›hla kompletní homologace pro tento inovativní druh osvÄ›tlení. Pokud automobil jezdí na veÅ™ejných komunikacích, mohl by mít pÅ™i kontrole vozidla majitel vozu problém. Podle ohlasů lidí, kteří s použitím v exteriéru experimentují, se Äasto potkávají s různými technickými nedostatky, jako je problikávání žárovek atd. NedoporuÄují se ani na osvÄ›tlení SPZ. ÄŒas LED autožárovek http://www.apm.cz/apmcat-snazsi-hledani-autozarovek/ urÄitÄ› pÅ™ijde, ale jeÅ¡tÄ› budeme muset nÄ›jaký Äas používat klasické autožárovky, kterých je Å¡iroký výbÄ›r.

palubní deska vozu

Pokud jde o interiér vozu (osvÄ›tlení celého interiéru vozidla, osvÄ›tlení palubní desky, osvÄ›tlení v obytném přívÄ›su), tam jsou LED žárovky vhodné a bez rizika problémů pÅ™i kontrole vozu. Svítí velice dobÅ™e a Äasto pÅ™ežijí i samotný automobil.