Kam se kruhové zářivky typu 2g13 hodí?


Je jasné, že my lidé potÅ™ebujeme umÄ›lé osvÄ›tlení. Koneckonců naÅ¡e oÄi nejsou uzpůsobeny pro práci v horších svÄ›telných podmínkách. Zkrátka a dobÅ™e, potÅ™ebujeme urÄitou intenzitu svÄ›tla, abychom dobÅ™e vidÄ›li.

BÄ›hem dne ji obstarává Slunce, avÅ¡ak po jeho západu si musíme pomoci sami. Dříve byl Å™eÅ¡ením oheň, poté žárovka. Dnes se pak na trh dostávají zářivky. Ty sice nejsou novým vynálezem, avÅ¡ak až donedávna byly doménou spíše veÅ™ejných objektů než domácností. ProÄ tomu tak bylo?

zarivka3

Abychom mohli na tuto otázku odpovÄ›dÄ›t, je nutné se podívat, na jakém principu zářivky fungují. Ve své podstatÄ› se jedná o obvykle sklenÄ›ný prostor, naplnÄ›ný plynem Äi smÄ›sí plynů. Ten pÅ™i urÄité teplotÄ›, které se dosahuje elektrickými výboji, zaÄne žhnout a zářit. MÄ›lo to vÅ¡ak nevýhodu, a to tu, že vždy chvíli trvalo, než se plyn pÅ™ivedl na dostateÄnou teplotu. Obvyklá doba, než zářivka dosáhla plného jasu, byla pÅ™ibližnÄ› deset minut.

Vývoj se vÅ¡ak nezastavil a byla objevena nová smÄ›s, která se zahÅ™eje daleko rychleji a navíc i září intenzivnÄ›ji. Tím se jednak zkrátila doba než dosáhla plného jasu, a také bylo možné použít menší objem a tedy i menší nádobu, což tento Äas zkrátilo jeÅ¡tÄ› více. Není tedy divu, že již pronikly i do domácností.

zarivka4

AvÅ¡ak spolu s jejich rozšířením se zaÄaly vyrábÄ›t i nejrůznÄ›jší tvary. Zatímco nejobvyklejší je ten podobný žárovce, máme například i kruhový, odbornÄ› zvaný 2g13. V postatÄ› jde o trubiÄku stoÄenou dokola, pÅ™iÄemž na jedné stranÄ› je závit.

Otázkou vÅ¡ak je, kde se tento tvar může uplatnit. Jednou z možností jsou nejrůznÄ›jší designové lampy. K tÄ›m může jít, a Äasto také jde, pomÄ›rnÄ› dobÅ™e, a mnohdy zajímavÄ› doplňuje jejich tvar. To je vÅ¡ak také jediný případ, kdy jsou kruhové zářivky užiteÄné.

CelkovÄ› se dá říci, že zářivka se stává Äím dál tím víc prominentní. A bez ohledu na to, jaký tvar jí výrobci dají, z naÅ¡ich životů hned tak nezmizí.