Jednoduchá elegance Asfora


Dnes už si bez nich snad život pÅ™edstavit ani nedokážeme. Zásuvky, vypínaÄe a další výrobky z elektroinstalaÄního odvÄ›tví. Z tÄ›chto produktů jsou nejznámÄ›jší následující:sestava zásuvek

  • VypínaÄ je ruÄnÄ› ovládaný spínaÄ používající se k zapínání a vypínání osvÄ›tlení. V domácnostech se nejÄastÄ›ji používají klapkové, tedy takové, které mají dvÄ› klapky: zapnuto a vypnuto. PÅ™i pozici vypnuto dojde k uzavÅ™ení elektrického obvodu, tudíž se osvÄ›tlení nebude dostávat energie a bude zhasnuto. Jedním vypínaÄem se pak řídí jedno svÄ›tlo.
  • Zásuvka je souÄástka sloužící k pÅ™ipojení elektrických spotÅ™ebiÄů k síti. Bývá pÅ™ipevnÄ›na ke stÄ›nÄ› budovy.
  • StmívaÄ se využívá k regulaci intenzity svÄ›tla v místnosti. Jednoduchým otoÄením tlaÄítka dojde k propuÅ¡tÄ›ní pouze Äásti elektrického proudu, což vede k tomu, že si osoba vlastnící tuto vymoženost může nastavit sílu svÄ›tla podle aktuální potÅ™eby.

Řada Schneider Asfora vÅ¡echny tyto funkce nabízí. A také mnohé další sloužící potÅ™ebám „chytré“ domácnosti. Pomocí jejich produktů si například můžete nastavit intenzitu svÄ›tla pomocí rolet nebo vás spínaÄ upozorní na zapomenuté zhasnuté svÄ›tlo na chodbÄ›, schodech Äi terase pomocí oznaÄení na nÄ›m.ÄtyÅ™i zásuvky
Provedení tÄ›chto vypínaÄů odpovídá požadavkům každodenního stylu. PÅ™itom se jedná o velmi stylový a moderní doplnÄ›k každé domácnosti. Tenké linie produktů této Å™ady navíc působí velmi elegantnÄ› a dodává tak celkovému dojmu interiéru na kráse. Vybírat lze ze dvou barev – bílé a krémové. A to vÅ¡e v dostupné cenové relaci.
SpoleÄnost Schneider Electric nabízí kromÄ› Å™ady Asfora také další: Unica, Sedna, Merten a další. Každá je neobyÄejná, individuální a velmi nápaditá. VÅ¡echny potom spojuje vysoká kvalita a odbornost, se kterou jsou vyrábÄ›ny. Jedná se o spolehlivé produkty, které budou sloužit dlouhá léta. A pÅ™itom stále skvÄ›le vypadat.