Je práce na zahradě skutečně tak odpočinková?


Kdo má zahradu, ví, že je potÅ™eba se o ni dobÅ™e starat. ZvláštÄ› záhony, aÅ¥ už s kvÄ›tinami Äi zeleninou, potÅ™ebují péÄi. Pokud jim ji nedáme, je pravdÄ›podobné, že výsledek nebude ani zdaleka takový, jak jsme si jej vysnili. NaÅ¡tÄ›stí panuje vÅ¡eobecná pÅ™edstava, že práce na zahradÄ› je jednou z forem aktivního odpoÄinku.

 

zahradnické práce

 

A není divu, jsme na Äerstvém vzduchu, v přímém styku s přírodou, co může být lepšího? PÅ™edstava, že si uÅ¡piníme ruce od hlíny a zvelebíme naÅ¡i zahradu je rozhodnÄ› velmi lákavá, zvláštÄ› pokud trávíme například pracovní dobu u poÄítaÄe, případÄ› zavÅ™ení v obchodÄ›, kde se musíme stýkat s Äasto nerudnými lidmi. Samota a klid, který nám zahraniÄení pÅ™inese, zní rozhodnÄ› lákavÄ›.

 

Problém je ale v tom, že to není ani zdaleka tak růžové, jak bychom si mohli myslet. JistÄ›, jedná se obvykle o mentálnÄ› nenároÄné Äinnosti, avÅ¡ak fyzicky se velmi unavíte – a ne v tom dobrém slova smyslu, kdy pak spokojenÄ› padnete do postele, nýbrž v tom horším, kdy po pár hodinách nebudete moci narovnat záda.

 

rozkvetlé květiny na zahradě

 

VÄ›tÅ¡inou totiž musíme být nad záhonem shrbení, zvláštÄ› pokud jde o dvÄ› nejÄastÄ›ji provádÄ›né Äinnosti, tedy okopávání a pletí. To po nás také vyžaduje soustÅ™edÄ›ní, abychom skuteÄnÄ› vytrhali veÅ¡kerý plevel, a to i s koÅ™eny, a nepoÅ¡kodili nic z toho, co jsme tam sami zasázeli. Je to únavná Äinnost, zvláštÄ› pokud máte záhonů více, případnÄ› jeden velký.

 

Opomenout nesmíme ani to, že většinou takto pracujeme v pozdním jaru a v létě, tedy nejteplejším období roku. To nám také samozřejmě nedělá dobře, a to ani v případě, že použijeme příslušné ochranné prostředky. Nakonec se vrátíme ze zahrady špinaví, bolaví a dehydrovaní, tedy rozhodně ne ve stavu, jaký bychom si představovali.

 

SamozÅ™ejmÄ› se najdou lidé, které toto může bavit. A to je pro nÄ› jen dobÅ™e. Pro vÄ›tÅ¡inu z nás to vÅ¡ak není taková idylka, jak se nám naÅ¡e mysl snaží vsugerovat, a s tím je tÅ™eba poÄítat.