Jaké typy mají Schneider vypínače


Málokdo si dnes již uvÄ›domuje, jak moc jsme závislí na nejrůznÄ›jších vypínaÄích a spínaÄích. Provázejí nás už tak dlouhou dobu, že je považujeme za samozÅ™ejmost a nevÄ›nujeme jim příliÅ¡ pozornosti. PÅ™esto právÄ› ony jsou základem mnoha dneÅ¡ních vynálezů a výdobytků moderní techniky. Najdeme je prakticky vÅ¡ude.vÄ›trák s odkrytými kabely od vypínaÄe.jpg

Není proto tedy divu, že existuje celá Å™ada jejich druhů a typů, v závislosti na tom, kde a k jakému úÄelu jsou používány. Podívejme se tedy na ty, které jsou dnes nejběžnÄ›jší.

Asi není klasiÄtÄ›jšího Schneider vypínaÄe, než je ten tlaÄítkový. Vídáme ho dennÄ› na nejrůznÄ›jších přístrojích. Vidíme jej na poÄítaÄích, aÅ¥ už tÄ›ch stolních Äi laptopech, na dálkových ovladaÄích i například na DVD Äi Blu-Ray pÅ™ehrávaÄích. Může být kulatý Äi hranatý, princip je vÅ¡ak stejný: staÄí jen zmáÄknout a přístroj se zapne. Jak jednoduché!

Dále tu máme otoÄné vypínaÄe, kdy je jím k zapnutí přístroje tÅ™eba pootoÄit. Tento druh je typický pro přístroje, kde je nutné jej nejen zapnout, ale zároveň je žádoucí nastavit intenzitu Äi program. NejÄastÄ›ji jej najdeme na kuchyňském sporáku, ale také na praÄce Äi mikrovlnné troubÄ›.

Opomenout bychom nemÄ›li ani pákový druh. Jedná se o podobný styl jako u tlaÄítkového typu jen místo zmáÄknutí tlaÄítka pÅ™ehodíme páÄku. NemÄ›li bychom se nechat zmást tím, že se jeho provedení velmi liší jak ve velikosti, tak tvaru. Princip je vždy stejný. Najdeme jej například na rychlovarné konvici. Máme tu vÅ¡ak nÄ›kolik možností: buÄ se po urÄité dobÄ› sám vrátí do původní polohy, jako například u již zmínÄ›né rychlovarné konvice, nebo zůstane zapnutý, dokud jej sami nepÅ™epneme. Zde je klasické rozsvícení stropních svÄ›tel.běžný kulatý vypínaÄ.png

Jak je vidÄ›t, vypínaÄů je spousta nejrůznÄ›jších druhů. Je tedy tÅ™eba vždy peÄlivÄ› vybírat a pÅ™edem uvážit, který se nejlépe hodí. A pokud si nejsme stoprocentnÄ› jisti, názor odborníka také nemusí být na Å¡kodu. Vyhneme se tak spoustÄ› budoucích problémů.