Holandsko – nejen země kakaa


Když se Å™ekne Holandsko, vÄ›tÅ¡ina z nás si vybaví, a obzvláštÄ› již nadcházejícím pÅ™edvánoÄním Äasem, který se nese ve znamení peÄení vánoÄního cukroví, tmavé holandské kakao, jímž se tato zemÄ› proslavila. Milovníci kvÄ›tin si mohou vybavit dechberoucí lány tulipánů, které se rozprostírají kam až oko dohlédne a potěší na duÅ¡i nejednu romantickou duÅ¡i. Krásu tÄ›chto scenérií jeÅ¡tÄ› podporují staré dÅ™evÄ›né mlýny. Správný gurmán si může zase vybavit krásnÄ› kÅ™upavý a lahodný holandský řízek. Jak moc Vás ale pÅ™ekvapí, když vám Å™eknu, že zemÄ›, která se jmenuje Holandsko, vlastnÄ› vůbec neexistuje?

Větrný mlýn

Jak je to možné? Holandsko je totiž jen oznaÄení pro dvÄ› provincie, této krásné zemÄ›. Dohromady se zde nachází dvanáct provincií. Nabízí se tedy další název a to Nizozemí. Toto oznaÄení už je sice trochu blíže k pravdÄ›, ovÅ¡em pořád jeÅ¡tÄ› není zcela správný, protože se jedná o historické oznaÄení, kterým se oznaÄovaly nízko položené zemÄ› v tomto případÄ› tedy Lucembursko, tuto zemi a jeÅ¡tÄ› i Belgii. Abych vás dlouho nenapínala prozradím vám, že oficiálním názvem je Nizozemské království, zkrácenÄ› Nizozemsko. Když už jsme se tedy zorientovali, nic vám nebrání v tom koupit letenky Levneletenkya vyrazit!

Architektura Nizozemsko

Hlavním lákadlem je tak, jako u každé ze zemí, samozÅ™ejmÄ› hlavní mÄ›sto, kterým Amsterdam. Amsterdamu se pÅ™ezdívá jako Benátky severní Evropy. Je tomu tak z důvodu, že se toto mÄ›sto nachází na kůlech. PÅ™i jeho prohlídce tak pocítíte nevÅ¡ední a zcela jedineÄnou atmosféru. NavÅ¡tívit musíte hlavní turistické cíle, kterými jsou pÅ™edevším Rijksmuseum, což je impozantní budova umÄ›leckého muzea, dům Anny Frankové, kde si můžete pÅ™ipomenout ne zrovna veselou, ovÅ¡em důležitou souÄást naÅ¡ich dÄ›jin, Koninklij Paleis, což je královský palác nacházející se hned v centru. Za návÅ¡tÄ›vu stojí i zdejší restaurace, kde dostanete jednou Å¡anci poznat kulturu stravování této zemÄ›.

PÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› nemůžete ani opomenout ochutnávku mléÄných výrobků, které jsou zde vÅ¡udypřítomné a Nizozemci si na jejich výrobÄ› nechávají opravdu záležet, protože se jedná o jedu z národních chloub. Svým blízkým můžete dovést jako suvenýr vynikající a velice kvalitní sýry, které se doslova rozpouÅ¡tí na jazyku. K tradiÄním patří hlavnÄ› Edammer a Goudse.