Důležitá maličkost


Řešíme ledasco, ale uvÄ›domujete si, že v dneÅ¡ním materiálním svÄ›tÄ› Å™ešíme zdraví až na druhém místÄ›? Ano, pokud se nÄ›jaký neduh dostaví aktuálnÄ›, bolí nás to, Äi ono, pak se v tématu hovoru pÅ™ikloníme i tímto smÄ›rem. Ale pokud nás nic netrápí, dáváme pÅ™ednost zcela banálním záležitostem. Ano, aÅ¥ chcete, Äi ne ve spojitosti se zdravím se mnoho témat může jevit jako banálních. Jen si pÅ™edstavte, kolik z nás dnes a dennÄ› vysedává v kancelářích, u svých poÄítaÄů.
osvícení koupelny
Zeptali jste se nÄ›kdy sami sebe, zda máte na svém pracoviÅ¡ti ideální podmínky k práci? Ano, hlavní kritéria pÅ™iměřená mzda, hodný nadřízený, potÅ™ebný komfort. A stop! To je ta chvíle, kdy je potÅ™eba pÅ™ibrzdit a zauvažovat. Nejenom benefity jako cafetérie a kvalitní PC vybavení jsou komfortem na pracoviÅ¡ti. Zvedli jste nÄ›kdy zrak smÄ›rem nahoru a podívali, co Vám svítí na klávesnici, Å¡anony, dokumenty v zásuvkách, prostÄ› na celé pracovní území? Nikdy jste to neÅ™eÅ¡ili? Velká chyba! OÄi, které Vás po ránu, anebo i klidnÄ› bÄ›hem dne neposlouchají, jsou zarudlé, pálí a slzí Äasto pÅ™isuzujeme právÄ› monitoru. Ale je to tak urÄitÄ›, jste o tom pÅ™esvÄ›dÄeni?

LED světla v podhledech

Na světle záleží

SamozÅ™ejmÄ› záleží i na nekvalitÄ› svÄ›tla, kterými je právÄ› vaÅ¡e kancelář vybavena. Staré modely, klasická interiérové svÄ›tla v žádném případÄ› nenahradí vysoké nároky na pracovní podmínky. Ideální volbou je zářivková trubice 2gx13. Kruhová zářivka odpovídá nároÄným podmínkám kdekoli, kanceláře a ostré provozy nevyjímaje. VaÅ¡e oÄi si pamatují, a pokud ne dnes, tak zítra promluví. Nemá smysl Äekat na nejhorší. Oslovte svého zamÄ›stnavatele, udÄ›lejte maximum pro zdraví. Nabízíme Vám kvalitní znaÄky zboží, vyberete nejen do kanceláře, ale i domů. Myslete na zdraví i svých blízkých! HlavnÄ› pokud máte doma studenta, který stráví nad knihou, Äi nad notebookem mnoho hodin za mÄ›síc. I tam by mÄ›lo záležet na kvalitÄ› svÄ›tla, která se mu dostává.