Čím vyniká autožárovka Osram Cool Blue


ŘidiÄi se dÄ›lí do nÄ›kolika základních skupin podle toho, jak své vozidlo vnímají. Zda jde o vyjádÅ™ení jejich osobitého stylu, anebo pouze o dopravní prostÅ™edek, který je pÅ™epraví na urÄené místo. V tomto smÄ›ru to mÄ›li lidé za socialismu mnohem jednodušší, na trhu byly pouze omezené typy vozů a vÄ›tÅ¡ina obyvatel byla závislá na tuzemské produkci nebo dovozu aut ze zemí socialistického bloku. O nÄ›jakém tuningu jsme si mohli nechat jen zdát, anebo jej vymezit pouze na sportovnÄ›jší typy, jako napÅ™. Å koda 110R Coupé Äi Å koda Rapid. Dnes už se s nÄ›Äím takovým setkáte maximálnÄ› na srazu veteránů, souÄasná technika nabízí mnohem Å¡irší možnosti, jak svůj vůz povýšit na nadstandard.zábÄ›r jízdního pruhu ve veÄerním mÄ›stÄ›

Cool Blue Intense – to není jen tuning

Výrobce autožárovek Osram vyvinul několik typů modelových řad svých výrobků a jeden z nich zaměřil na vzhled. Je to Osram Cool Blue. Již pouhý název každému z vás napoví, že se bude jednat o světlo namodralé, jehož odstín se nachází na samé hranici homologovaného rozsahu pro běžný provoz na pozemních komunikacích. Bílé světlo s modravým nádechem upoutá pozornost na první pohled a dodá vašemu vozu zajímavější vzhled.
Vzhled – to vÅ¡ak není jediná výjimeÄnost tÄ›chto autožárovek, jde pÅ™edevším o vaÅ¡i bezpeÄnost. SvÄ›telný kužel osvÄ›tluje jízdní pruh intenzivním paprskem s vysokým jasem a kontrastem, o teplotÄ› chromatiÄnosti zhruba 4100 K. PÅ™ibližuje se tím k barvÄ› denního svÄ›tla pÅ™i sluneÄním svitu v odpoledních hodinách, který podporuje tvorbu serotoninu v mozku, ale zároveň nezpůsobuje únavu a nesnižuje Å™idiÄovy reflexy.mÄ›stský veÄerní provoz
Tyto výrobky se spolu s modely Night Breaker staly nejprodávanÄ›jšími autožárovkami za posledních sedm let, jejich cena je natolik nízká a pÅ™ijatelná, že se je odhodlá vyzkouÅ¡et mnoho Å™idiÄů. ZnaÄnou výhodou je také garance záruky a vysoká kvalita výrobků, kterou si spoleÄnost Osram udržuje svůj standard již nÄ›kolik desítek let.