Aby nehořelo, kde nemá!


JistÄ›. Nikdo z nás nechce vyhoÅ™et. Bohužel nÄ›kdy požárům v domÄ› „jdeme naproti“ svou neopatrností a nedbalostí pÅ™i zacházení s elektrospotÅ™ebiÄi i souvisejícími zařízeními. Nakupujeme je tam, kde lze oÄekávat pochybnou kvalitu, Å¡patnÄ› s nimi pracujeme, Äasto se nenamáháme pÅ™eÄíst ani návody k obsluze. A zbyteÄnÄ› riskujeme požár v domácnosti, Å¡kody na majetku a hlavnÄ› zdraví. Dobrých rad od odborníků z Å™ad elektrikářů a hasiÄů není nikdy dost!

zásuvky a vypínaÄe 1

Nakupovat kvalitní zboží!

Když si nÄ›kde na trhu koupíme obÄas tÅ™eba nÄ›jaké levnÄ›jší obleÄení, velkému nebezpeÄí se tím asi nevystavujeme. MaximálnÄ› se stane, že nám nebude sedÄ›t nebo nevydrží vyprání. OvÅ¡em pokud budeme Å¡etÅ™it na zboží, které se pÅ™ipojuje k elektrické síti, tak riskujeme hodnÄ›! ElektrospotÅ™ebiÄe i výrobky jako jsou například různé nabíjeÄky, adaptéry, prodlužovací kabely, zásuvky a vypínaÄe a podobné výrobky vyrazíme nakoupit vždy pouze do specializovaných ověřených obchodů. Pozor si na to dáváme samozÅ™ejmÄ› i v případÄ› nákupu na internetu! VÅ¡e musí mít oznaÄení „CE“ nebo záruÄní list a také Äeský návod k obsluze!

zásuvky a vypínaÄe 2

Při práci a údržbě opatrně!

Zkrat a následné zahoÅ™ení můžou způsobit elektrická zařízení vlastní, ale také jejich Äásti. V domech, v dílnách i na zahradách pozor na elektrické pomocníky vÅ¡eho druhu! Velké, jako jsou například praÄky, ledniÄky, televizory nebo poÄítaÄe, je potÅ™eba pÅ™i úklidu pravidelnÄ› zbavovat prachu. A také kontrolovat stav přívodních kabelů. U malých, kterých je v dneÅ¡ních domácnostech opravdu hodnÄ› (od fénu v koupelnÄ›, pÅ™es varné konvice a jiné kuchyňské pomocníky, množství elektroniky různÄ› v bytÄ›, až po nářadí v domácích dílnách), platí to samé. Udržujeme je Äisté, bez zbytků prachu a mastnoty. Nevystavujeme je vlhkosti nebo dokonce přímému styku s vodou. Údržbu provádíme vždy podle návodu a opravy necháváme odborníkům. HodnÄ› riskantní je zapojování více spotÅ™ebiÄů pomocí různých rozdvojek do jedné zásuvky. Může dojít k pÅ™etížení, zkratu a hoÅ™ení! Nenecháváme spotÅ™ebiÄe bez dozoru, když jsou v chodu. Pozor na dÄ›ti a domácí mazlíÄky! Když na delší dobu domov opouÅ¡tíme nebo je bouÅ™ka, radÄ›ji odpojíme ze sítÄ› vÅ¡e, co můžeme!