Vítam Vás na mém blogu


Vtip pro tento den:

Ředitel společnosti potřeboval zavolat jednomu ze svých zaměstnanců ohledně naléhavé záležitosti. Vytočil jeho telefonní číslo domů a ozval se mu dětský šepot: „Haló?“
Ředitel se zeptal: „Je tatínek doma?“
„Je,“ zašeptal malý hlas.
„Mohl bych s ním mluvit,“ ptá se ředitel.
K jeho překvapení malý hlas zašeptal: „Ne.“
„Je tam maminka?“
„Ano,“ zašeptal dětský hlásek.
„Můžu s ní mluvit?“
„Ne.“
„Je tam ještě někdo?,“ zeptal se již netrpělivý ředitel.
„Ano,“ zašeptalo, „policajt.“
Divíce se, co by policajt mohl dělat v domě jeho zaměstnance, zeptal se ředitel: „Můžu mluvit s tím policajtem?“
„Ne, nemá čas,ů zašeptalo dítě.
„Co dělá, že nemá čas?“
„Mluví s mámou a tátou a hasičem,“ přišla šeptaná odpověď.
Se vzrůstajícími obavami a slyšíc ze sluchátka něco, co znělo jako helikoptéra, se ředitel znovu zeptal: „Co je to za zvuk?“
„Helikoptéra,“ potvrdil šeptající hlas.
„Co se to tam sakra děje?,“ zeptal se polekaný ředitel.
Dítě odpovědělo bázlivým šepotem: „Právě přistála helikoptéra pátracího týmu.“
Ředitel se nyní zeptal opravdu polekán: „Proč tam jsou?“
Stále ještě šeptající dětský hlas odpověděl s tlumeným chichotem: „Hledají mě!“